onsdag 31 augusti 2016

Kärlekens år räcker åt alla

  Dagens antologi är utgiven av Bonniers förlag och publicerades första gången 1991. Den innehåller dikter av kvinnliga författare världen över, från olika tidsperioder. Den börjar med texter från Antiken och slutar i modern tid. Urvalet är gjort av Karin Karlsson. Det hade inte skadat om boken haft ett förord.

***

  Jag börjar med att publicera en text av litteraturhistoriens mest kända författarinna, Sapfo.
   Sapfo (grekiska Sapphōʹ), född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos. Om Sapfos yttre liv vet vi praktiskt taget blott att hon stod i centrum för en grupp flickor ur Mytilenes sociala elit. Vilka relationer som rådde mellan kvinnorna är ovisst, men talet om Sapfos lesbiska kärlek har stöd i hennes dikter. Källa: NE


(Ur Kvinnors dikt från när & fjärran / i urval av Karin Karlsson. Stockholm : E. Bonnier, 1991.)

Gudars like syns mig den mannen vara,
han som mitt emot dig kan sitta, han som
i din närhet lyss till din kära stämmas
älskliga tonfall

och ditt ljuva, tjusande skratt som alltid
i mitt bröst bragt hjärtat i häftig skälvning.
Ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt,
stockar sig rösten;

tungans makt är bruten och under huden
löper elden genast i fina flammor;
ögats blick blir skymd och det susar plötsligt
för mina öron.

Svetten rinner ned och en ristning griper
all min arma kropp. Jag blir mera färglöst
blek än ängens strå. Och det tycks som vore
döden mig nära.


(Tolkning Emil Zilliacus)


***

  Även mitt andra val är skrivet under Antiken. Dikten tillskrivs Zhuo Wen-Jun som levde i Kina ca 150 f.Kr. 

Jerry Reuss

Vitt hår, av Zhuo Wen-Jun
(Ur Kvinnors dikt från när & fjärran / i urval av Karin Karlsson. Stockholm : E. Bonnier, 1991.)

Vår kärlek var ren
såsom snön på bergen,
såsom fullmånen blank
som bland skyarna går.
Dubbla likväl
blev tankarna dina;
jag är kommen att bryta
vår kärleks år.
Vi skall dricka i dag
vårt vin tillsammans,
vi skall skiljas i morgon
på kanalens strand:
vi skall gå längs kanalen,
där dess grenar delas
åt öster och väster
genom vårt land.
Ack, aldrig den hustru
gråter som funnit
en man som är trofast
i hjärtat sitt
och stannar hos henne
tills håret är vitt.


(Tolkning Tsu-Yü Hwang)

***

  Avslutningen handlar om kärleken till ett barn. Den är skriven av Marie Louise Ramnefalk (1941-2008) och är min favorit i boken.

Några ord om en dotter som jag har, av Marie Louise Ramnefalk
(Ur Kvinnors dikt från när & fjärran / i urval av Karin Karlsson. Stockholm : E. Bonnier, 1991.)

Hon är min jordförbindelse
tyngden i luftballongen
Tack vare henne
behöver livet inte göra sig behagligt och krusa
behövs ingen metafysiskt vattentät Mening
för att helga handlingen laga gröt;och det som jag i minuten hellre vill, sova, vara ifred
blir mindre viktigt än det jag måste: byta blöjor, trösta, leka
mitt i natten om så är
Och hon behöver inte vara vacker, begåvad och inte jag heller
vi är vi och räcker för varann
Det finns mycelier mellan oss

tisdag 30 augusti 2016

Nyponrosens lek och murgrönans vård

  Idag har alfabetsdikterna, helt omedvetet från min sida, lite av en gemensam tematik. På olika sätt kan man säga att de försöker förklara världen. Jag är svag för poeter som jobbar så; ikväll blir det texter av Julio Cortazar, Werner Aspenström och Hjalmar Gullberg.


***

M som i Murgröna - är en växt som slingrar sig upp på träd, klippor och murar. Den är en art som ingår i samma familj som bland annat ginseng och aralia.

  Murgröna är en lian. Det betyder att den är en flerårig klätterväxt som har en förvedad stam. Den har särskilda häftrötter som kan fästa till och med på stenväggar. Den kan klättra 20 meter upp längs en vägg.
  Murgröna fäller inte sina blad på vintern utan är grön året runt. Bladen är läderartade och blommorna är små och gulgröna. Frukterna är runda, giftiga, blåsvarta bär.

  Murgröna växer på frodig mulljord på berg och i skogar. I Sverige finns den från Skåne till Uppland. Murgröna som växer vilt är ganska ovanligt i Sverige, men den odlas ofta. Arten är Gotlands landskapsblomma och kallas där rindi. Murgrönan var under antiken helgad åt guden Dionysos. Namnet har använts sedan 1640. Källa: NE

*

Murgröna, av Julio Cortazar
(Ur Utom skymningen : tangotexter och prosem / Julio Cortázar ; i urval och översättning av Lars Bjurman. 
Stockholm ; B. Östling bokförl. Symposion, 1992.)

Hav av spetsade öron, vad viskar stenen?
Klättrande över gravstenar på jakt efter namn
ryser du när kvällsvinden väcker digför att inspektera dina händer och ta från dig rösterna
som du minutiöst knyter samman utan att avslöja ett årtal,
o väkterska av dialoger och skygga avskedsord.

Över gravarna vakar din ensamma dröm,
böljande murgröna, alla tungors mor
som flätar samman de dödas nätter till en enda -

Förgäves ropar regnets lekar på dig;
Ljusets fontäner och dagens statyer
har väntat dig så länge att de har klätt av sig nakna

men du låter inte locka dig från gravarna.


***

N som i Nyponros - 'Rosa dumalis', art i familjen rosväxter. Det är en 1–3 m hög buske som har parbladigt sammansatta blad med blågröna, kala eller glest håriga småblad och mörkt rosa blommor i juni–juli.


  De kala, mjuka nyponen mognar under förhösten; foderbladen sitter kvar länge på frukterna. Arten, som hör hemma i Europa och Asien, växer i snår, skogsbryn och hagmarker. I Sverige är den mer eller mindre allmän norrut till Ångermanland. Namnet använt sedan 1798. Källa: NE

Rosen och enbusken, av Werner Aspenström
(Ur Om dagen om natten : dikter. Stockholm : Bonnier, 1961.)

Nyss satt den nickande sädesärlan
på den sorgögda hästens rygg.
Utanför fönstret står en nyponros
sammanflätad med en enbuske.
Ja, det började ofta som lek
mellan olika barn.
Tiden söndrar de utkorade
och sammanför de outkorade.
Nödtvång blir innerlighet.


***

O som i Ormbunke - Ormbunksväxter ('Pteridophyta') är en division växter som har både inre stöd och kärlsträngar. Genom den ökade stabiliteten och möjligheten till vattentransport, kan dessa växter bli stora. Kärlsträngarna är också en förutsättning för utveckling av äkta blad. Från karbontiden och under 100 miljoner år dominerade de växtlivet på land. Fortplantningen kräver närvaro av vatten. Ordet "orm" betydde ursprungligen "mask", beteckningen "ormbunksväxter" kommer av att flera av växterna traditionellt använts som maskmedel. Det förekom att man använde "maskmedlet" till att få bort binnikemasken ur kroppen på oss människor. Vissa forskare hade även odlingar för att tillverka "maskmedlet" och även studera växten. Källa: Wikipedia
  Historiskt sedan ca 1645; till orm och sv. dial. bunk(e) 'gräs; starr; örter med grova och torra stjälkar'. Källa: NE

*

Ormbunkar, av Hjalmar Gullberg
(Ur Dikter / Hjalmar Gullberg ; med efterord av Anders Palm. Stockholm : Norstedt, 1985.)


Ormbunkar bredde över mossklädd sten
det fina mönstret som blir mer beundrat
när höstens färger slocknar en för en.

En matta varpå dinosaurier dundrat
är nog så slitstark och så bred och lång,
att den finns kvar när människan har undrat

slut över födelse och undergång
på jorden (som vi trodde var vår egen).
Lätt och gracil och hållbar som betong

är denna prydnad, stillsam och förtegen,
allmän och likväl ingen annan lik.
Man trampar på dem och de glömmer stegen.

Rostbrunt förtunnad svarar flik mot flik.
En osignerad form, i massupplaga,
av grön emalj är den ornamentik

som hösten ska förfina och försvaga.
Blad efter blad har villigt som sig bör
lagt sig till ro… Ska vi då överklaga

vår dom? Ska vi då kräva en favör?
Om vi de många, vi som har fått mogna,
uppförde oss som dessa utanför

vårt hus och stod som dessa redobogna,
kom vissnadet måhända som en vän
kommer till de med vissnandet förtrogna –

ormbunkar, äldre än historien.

måndag 29 augusti 2016

Everything in between

  En del skriver små korta dikter i sitt twitterflöde. Andra gör kanske som Clive Birnie och skapar små fyndiga texter genom att "klippa ut ord" ur ett skärmdumpat twitterflöde. Han har tidigare blivit känd för att göra "cut-ups" av finanstidningen The Economist. Det blir alltså HashtagPoetry# idag.


***

  Taggning (av engelskans tag, ung. märke, prislapp) är en klassificeringsmetod som innebär att man märker något med ett kategoriserande begrepp. I en ordlista kan exempelvis ordet "vara" taggas med begreppen "Verb, infinitivform". Avsikten med taggningen är oftast att man sedan ska kunna inlemma den taggade entiteten i ett klassificeringssystem i någon form.

*

  Fyrkantstaggar eller "hashtaggar" (#) är en typ av tagg som används på bland annat mikrobloggen Twitter sedan 23 augusti 2007 efter ett förslag från Chris Messina. Ordet kommer från det brittiska namnet på (#) som är ”hash” och ordet ”tag” som betyder etikett. På svenska, sedan lång tid, även kallad staket, brädgård, brädhög eller i vissa fall gärdsgård. I vardagligt svenskspråkigt språkbruk, både i tal och skrift, är "nummertecken" bland de vanligaste orden för engelskans "hash tag". Källa: Wikipedia

(From Hashtagpoetry# : the hidden poetry of Twitter,
cut-up, painted and posted to Instagram, by Clive Birnie.
Portishead : Burning Eye Books, 2016.)

***

  En fyrkantstagg är ett sätt för den som twittrar att kunna sätta etikett på sitt inlägg och koppla ihop det med andra som twittrar om samma sak.

  Man kan även använda fyrkantstaggar för att lyfta upp en fråga på agendan, de kan användas i kommunikationssyfte och i marknadsföringssyfte.

  På twitter kan man välja att söka på olika fyrkantstaggar för att få upp alla som twittrar om samma sak i ett flöde. Detta kan underlätta när många twittrar om samma sak samtidigt. Försök till exempel att följa fyrkantstaggen #mel2011 under melodifestivalen år 2011.

  Fyrkantstaggar kan också användas i skämtsyfte, eller för att vara ironisk. Ett exempel på en sådan användning kan vara att lägga till #ilandsproblem efter att ha beskrivit hur man inte kan välja mellan sushi eller pizza till lunch.

  Det finns numera även specifika sökmotorer som söker efter fyrkantstaggar och visar deras popularitet. Källa: Wikipedia

(From Hashtagpoetry# : the hidden poetry of Twitter,
cut-up, painted and posted to Instagram, by Clive Birnie.
Portishead : Burning Eye Books, 2016.)

***

  Clive Birnie är utgivare av Spoken Word Poets men han är också poet / visuell poet eller som han kallar det, text-artist?   hans montage-poesi-projekt Cutting Up The Economist publicerades av Burning Eye i maj 2014 och HashtagPoetry # publicerades i april 2016. Han skriver också skönlitteratur och hans roman Time Travel Hotel publicerades i april 2015. Källa: Clive Birnies webbplats, clivebirnie.wordpress.com

(From Hashtagpoetry# : the hidden poetry of Twitter,
cut-up, painted and posted to Instagram, by Clive Birnie.
Portishead : Burning Eye Books, 2016.)

söndag 28 augusti 2016

I Kellgrens blick föds en snilleblixt

  Från förra veckans promenad på Geijersvägen tar vi höger (efter att ha korsat Lindhagensgatan) in på Kellgrensgatan. Den är uppkallad efter Johan Henric Kellgren (1751-1795), diktare, kritiker och tidningsman.


***

  Kellgren, som var prästson från Västergötland och hade studerat i Åbo, var upplysningsrörelsens främste företrädare i Sverige och den litterära kulturens ledande gestalt under den gustavianska tiden. År 1777 kom han som informator till Stockholm, där han snabbt vann inträde i huvudstadens vittra kretsar och uppmärksammades av Gustav III. 
  År 1780 blev han kunglig bibliotekarie och 1785 kunglig handsekreterare; han tillhörde Svenska Akademien från dess stiftande 1786. Såsom hovskald fick han uppgiften att versifiera Gustav III:s litterära utkast; ett exempel på detta samarbete är operan Gustaf Wasa (1782). Efter en brytning med kungen 1788 fick Kellgren sin utkomst främst som redaktör för Stockholms Posten, där han periodvis medarbetat från 1778.

  Redan i sin tidiga diktning framträdde Kellgren som en spirituell och stridbar förkämpe för upplysningens idéer, t.ex. i ”Mina löjen” (1778) och ”Våra villor” (1781). Det eleganta och öppet erotiska poemet ”Til Rosalie” vittnar om hans sensuella läggning. Källa: NE

  Lyssna gärna till hela dikten i klippet, uppläst av Meg Westergren.Till Rosalie (sex strofer), av Johan Henric Kellgren
(Ur Dikter / i urval av Tage Nilsson. Stockholm : Ljus, 1955.)

Mot västans kyss och dagens blick
en nyssfödd ros sitt sköte räckte;
hon hundra rosors avund fick,
och hundra fjärlars kärlek väckte.

Hon blott åt en sin trohet gav:
han svor att henne evigt dyrka;
men när hans vingar föllo av,
föll ock hans fägring och hans styrka.

Ack stackars mask! vad överdåd!
han svor vad han ej hålla kunde:
hur billigt då, att hon sin nåd
åt andra älskare förunde!

Strax av de vissna blommors skara,
vars vackra ålder flytt sin kos,
Man hörde: "Kors! hur kan en ros
så trolös och så flyktig vara?"

Än mer att öka dess förtret,
hörs här en geting, där en humla
mot hennes fria seder mumla,
och prisa nässlans ärbarhet.

Men när hon leende försporde
vad skäl som deras ilska drev,
hon dubbelt flere sälla gjorde
och dubbelt mera vacker blev.

(...)

***


  Kellgrensgatan är kort och går uppför, från Lindhagensgatan till Sankt Göransgatan (Stadshagens Tunnelbanestation). Av intresse på gatan: Babyproffsen har en butik för er som väntar smått. Annars är det ofrånkomligen så att Electrolux lokaler drar till sig uppmärksamheten. Entrén ligger visserligen ut mot Sankt Göransgatan, men en stor del av dem berör Kellgrensgatan.

...

  I fejden med Thorild, som inleddes 1782, försvarade Kellgren de franskklassicistiska stilidealen mot antagonistens nytänkande. Så småningom närmade sig Kellgren emellertid Thorilds linje och visade större förståelse för känslans och inspirationens roll i diktskapandet.
   I ”Til Christina” hyllar han i varma ordalag den ömma vänskapens makt, och i sin mest kända dikt, ”Den nya Skapelsen” (1790), prisar han kärleken som vägen till en ny insikt, ett ”lefvande förstånd af tingen!”. Källa: NE

Första svenskproducerade dammsugaren.
Stockholms slott, 1912.

  På något märkligt sätt känns det rätt att Electrolux tangerar Kellgrensgatan. Inte minst om man belyser författarskapet utifrån hans mest kända dikt.

*

Den nya skapelsen : eller Inbillningens värld (fyra strofer), av Johan Henric Kellgren
(Ur Dikter / i urval av Tage Nilsson. Stockholm : Ljus, 1955.)


Du, som av skönhet och behagen 
en ren och himmelsk urbild ger! 
Jag såg dig - och från denna dagen 
jag endast dig i världen ser.

Död låg naturen för mitt öga, 
djupt låg hon för min känsla död - 
kom så en fläkt ifrån det höga, 
och ljus och liv i världen böd.

Och ljuset kom, och livet tändes, 
en själ i stela massan flöt. 
Allt tog ett anletsdrag som kändes, 
en röst som till mitt hjärta bröt.

Kring rymden nya himlar sträcktes, 
och jorden nya skrudar drog, 
och bildningen och snillet väcktes, 
och skönheten stod upp och log.

(...)

lördag 27 augusti 2016

Books jumping and thoughts coming

  För tredje veckan i rad blir det fyra barnbokstips i lördagsbloggen. Jag kan konstatera att de engelskspråkiga författarna har fått upp ångan och tagit upp jakten på Blue (a.k.a. Fågel Blå), bloggens pris för Årets barnpoesi. Det blir bl.a. en söt antologi, en märklig bok med konkret-poesi (älskad av min dotter) och en brittisk debutantbok för lite äldre barn.

***

  Jag har tidigare omnämnt Sylvia Vardell som en viktig aktör för barnpoesisamlingar. I kväll lyfter jag fram en manlig dito. Lee Bennett Hopkins (f. 1938) har gett ut så många antologier för barn att det krävs scrollning hos Wikipedia. Den första publicerades redan 1969 med titeln, I Think I Saw a Snail: Young Poems for City Seasons
  I den senaste, Jumping off library shelves, finns bidrag från flera av USA:s prominenta barnboksförfattare: Jane Yolen, J. Patrick Lewis, Deborah Ruddell, m.fl.
  Även X.J. Kennedy (han fyllde 87 i söndags) har ett bidrag med i boken.


***

I'd like a story, by X.J. Kennedy
(from Jumping off library shelves : a book of poems. Honesdale, Pennsylvania : WordSong, an imprint of Highlights, 2015.)

I'd like a story of
Ghosts on gusty nights,
Wild island ponies galloping
With manes that wave like kites,
A book that knows the lowdown
On what to feed giraffes,
A book of nutty nonsense
That's nothing much - just laughs -

A book to read to find out
How basketball stars shoot,
Why dinosaurs all died out,
What do computers compute,
Which sail a mizzen sails is,
Can Martians really be,
How heavy a blue whale is,
Weighed side by side with me -

A book to curl in bed with,
To browse in by a brook -
Anytime! 

                         Anyplace!
I'd like a book!


***

  Nästa bok blir kvällens enda besvikelse. Den beskriver i korta fraser kaninernas "vardag". Idén är inte helt olik Jag önskar, jag hade av Giovanna Zoboli som jag skrev om för en vecka sedan. Men utförandet håller inte alls, vilket förvånar mig eftersom författaren är Douglas Florian, en av barnboksförfattarna som finns med i Poetry Foundations databas. Ett exempel bjuder jag er . . .

There's chewing a carrot and biting a beet.
And when there is music, there's thumping your feet.(From The wonderful habits of rabbits, by Douglas Florian. New York, New York : Little Bee Books, 2016.)

***


  Så kommer vi till boken som är lika mycket figurativ poesi som den är finurlig versfantasi. Boken heter Wet cement : a mix of concrete poems och är skriven samt illustrerad av konstnären Bob Raczka. Efter att jag själv hade bläddrat igenom boken lite snabbt så gav jag den till dottern för att se vad hon tyckte, och hennes reaktion kommer jag aldrig att glömma. För henne var de här "ordbilderna" inget konstigt alls. Två av dem som jag hade svårt att förstå såg hon direkt vad de föreställde. Jag tror att jag snart måste presentera henne för riktiga konstnärer.


  Vi är helt oense om vilka figurer/verser som är våra favoriter i boken. En av de bilder jag inte hajade direkt föreställer istappar. Hur min sexåriga dotter begrep det utan att kunna engelska är en gåta. Den bilden är en av hennes favoriter i boken.
  Ryan gillar en annan. Den föreställer ord som faller likt dominobrickor mot varandra.

  Jag har väl snarare hängt upp mig på ordmakeriet och utifrån det hantverket har jag valt nedanstående vers som min favorit. I boken är orden formade som en klädhängare, förstås!

I hang out in blue jeans and comfy old shirts.
I hang out in blouses and long frilly skirts.
I hang out in sport coats and sweaters and shawls.
I even hang out with no clothes on at all!


(From Wet cement : a mix of concrete poems, by Bob Raczka. New York : Roaring Brook Press, 2016.)

***

  Som om inte det var nog så har jag även följt med på Matt Goodfellows fantasifulla resa. Hans bok Carry me away vänder sig till något äldre barn. Jag är faktiskt lite sur på juryn som väljer ut kandidaterna till CLPE Children's Poetry Award, det enda barnpoesi-priset i Storbritannien. De nominerade Roger McGoughs ganska svaga bok "Poetry Pie" men inte Matt Goodfellows "Carry me away". Båda böckerna vänder sig till barn i åldrarna 10-13 år. Ibland tycks man ha en fördel av att vara ett känt namn. Priset delades sedermera mellan Michael Rosens "A great big cuddle" (omskriven i bloggen) och Sarah Crossans "One" (som jag kommer att skriva om nästa lördag).
  Ur Matt Goodfellows bok hämtar jag ett "tanke-moln".


Thought cloud, by Matt Goodfellow
(from Carry me away. Kibworth Beauchamp : Matador, 2016.)

Throw a rope 'round a cloud,
heave it on down -
what might be found inside?

a fallen angel's wing
postcards from the wind
a torn red kite
pieces of the night

an air-hostess's nail
frozen vapour trails
a pterodactyl tooth
a parachute's whoosh

a solid silver harp
one dark star
a lock of moon-white hair
and
a pilot's last prayer

fredag 26 augusti 2016

Welcome to the world of quickstep

  Veckans spellista håller mycket hög klass. Det är Quickstep som studsar fram över Spotify-kanalen. Jag tycker själv att quickstep ser ut att vara den roligaste, coolaste och mest jämlika av alla danser. Någon gång i framtiden ska jag anmäla mig till en kurs.


***

  Glädjen sprudlar efter att ha sett den klassiska filmsekvensen med John Travolta och Olivia Newton-John samt lyssnat till "You're the one that I want".
  Grease är en amerikansk musikalfilm från 1978, baserad på musikalen med samma namn. Den parodierar flera av sina föregångare, i synnerhet West Side Story. Musiken är en pastisch på rock 'n roll. Källa: Wikipedia***

You're the one that I want, performed by John Travolta & Olivia Newton-John
(Lyrics & Music by John Farrar. RSo Records, 1978.)

I got chills, they're multiplyin', and I'm losin' control
'Cause the power you're supplyin', it's electrifyin'

You better shape up, 'cause I need a man, and my heart is set on you

You better shape up, you better understand, to my heart I must be true

Nothing left, nothing left for me to do


You're the one that I want (you are the one I want), ooh ooh ooh, honey

The one that I want (you are the one I want), ooh ooh ooh, honey
The one that I want (you are the one I want), ooh ooh ooh
The one I need (the one I need), oh yes indeed (yes indeed)

If you're filled with affection, 'n you're too shy to convey

Meditate my direction, feel your way

I better shape up, 'cause you need a man

I need a man, who can keep me satisfied
I better shape up, if I'm gonna prove
You better prove, that my fate is justified
Are you sure?
Yes I'm sure down deep inside

You're the one that I want (you are the one I want), ooh ooh ooh, honey

The one that I want (you are the one I want), ooh ooh ooh, honey
The one that I want (you are the one I want), ooh ooh ooh
The one I need (the one I need), oh yes indeed (yes indeed)

***


'

***

  En riktigt dramatisk berättelse i sånglyrikens form får avsluta Quickstep-temat. Missa inte den fantastiska dansen med Slava and Katya Sergiev.


Call the law, performed by OutKast and Janelle Monáe
(Lyrics & Music: Antwan Patton, Charles L Joseph, Janelle Monae Robinson, Nathaniel Irvin. Album: Idlewild. LaFace Records, 2006.)


Zora and Rooster under peach tree
They K-I-S-S-I-N-G
Wow first come the love
Now then comes the marriage
1-1-1 baby 2 baby 3 baby carriage baby

Welcome to my world
Oceans vs. mountains
(Welcome to her world
Oceans versus mountains)
Call me the poor girl
Cause I love to fight them
(Call her the poor girl
Cause she loves to fight them)
I'm quite sweet
If you take the time to get to know me
Deep down my heart rattles around
Like a bone lost deep inside
See I'd like to fall in love
But not that type of guy

you got my clouds on fire
We're tightrope walking
And the world's the wire
Remember kissing on Broadway
You'll die
I was bein' your baby
And ticking your tock in yo' clock
See we done jumped the broom
And now you're no good
And I was dreaming about children
Emily and, oh darling baby
With the daddy's eyes
And it meant so much to me
(It meant so much to me)
And I needed your good love
Baby how could you just go
And change it all
You turned my spring to fall
I needed you, you know
But when the love is gone
It's time to go

If you don't think I mean it
Then you'll feel it when I'm gone
I said I'm done, enough of your love
I said I'm done, enough of your love
I'm up until 3 o'clock in the morning
While you party until the dawning
I said I'm done, enough of your love
I said I'm done, enough of your love
Darlin', ain't no feeling left
It's just the killin' oh
Just grab my gun and let's go out
Just grab my gun and let's go out
It ain't no fool for love
It's just this burnin' got me reelin'
Call the law and hold the applause
Call the law and hold the applause

Oh baby, its mo baby, workin on the 6
We was only in our teens
Our dreams was simplistic
Jumped the broom
But it seems I tripped
I must have slipped
After exchanging of the rings
These things, you give me lip
But not the kissing of the bride
The dipping of the groom
The shit that make a nigga
Up and leave up out a room
More like "boohoo" then Boo
"Fuck who?" then "fuck you too"
(Fucking bitch) kids, cover them ears
It appears that your mama want drama We need a comma
Or some space between words
For better or for worse
This is not what I deserve
The worst that I can take
Actually I want the cake and eat it too And plus your plate
But wait now,
Don't you get the house kids cars
Everything we built together was ours
Now it's all yours!
That's hard it's all yours,
Good God!

If you don't think I mean it
Then you'll feel it when I'm gone
I said I'm done, enough of your love
I said I'm done, enough of your love
I'm up until 3 o'clock in the morning
While you party until the dawning
I said I'm done, enough of your love
I said I'm done, enough of your love
Darlin', ain't no feeling left
It's just the killin' oh
Just grab my gun and let's go out
Just grab my gun and let's go out
It ain't no fool for love
It's just this burnin' got me reelin'
Call the law and hold the applause
Call the law and hold the applause

You coming home (Zora)
But the birds are gone (Zora is that a pistol?)
With they sad songs (What you goin' to do with that?)
They showing off (C'mon baby put the gun down)
But they might be wrong (Shitting me!)
I really wish you could change baby
(Well if my best ain't good enough
I don't know what to tell ya)
Reclaim your throne
(I'm the king of this castle)
Down here in the darkness
(C'mon baby hold up!)

If you don't think I mean it
Then you'll feel it when I'm gone
I said I'm done, enough of your love
I said I'm done, enough of your love
I'm up until 3 o'clock in the morning
While you party until the dawning
I said I'm done, enough of your love
I said I'm done, enough of your love
Darlin', ain't no feeling left
It's just the killin' oh
Just grab my gun and let's go out
Just grab my gun and let's go out
It ain't no fool for love
It's just this burnin' got me reelin'
Call the law and hold the applause
Call the law and hold the applause

torsdag 25 augusti 2016

I en lustgård av neon

  Det har gått troll i bloggplaneringen för augusti månad. PMC har blivit kraftigt försenad och den här veckan blev jag varse hur lite lyrik som finns till försäljning i en av de största bokhandelskedjorna. Jag tog helt för givet att Jonas Grens senaste bok gick att köpa "över disk". Men, tji fick jag. Därför blir dagens Utblick något stympad.


***

  Förra veckan berättade jag om Andalusiens största författare, Federico García Lorca. Frågan är om jag inte har läst en framtida stor författarinna från samma region, den gångna veckan. Elena Medel har fått mycket uppmärksamhet för sin debutbok Mi Primer Bikini ('My first bikini'). Om fyra veckor kommer hon till Stockholm och första anhalt blir Cervantesinstitutet. Följande går att läsa på deras hemsida.

Elena Medels poesi kommer till Sverige

Cervantesinstitutet organiserar två föreläsningar och en paneldiskussion med den spanska poeten Elena Medel. Den första föreläsningen äger rum i auditoriet på Cervantesinstitutet den 21 september. Författaren kommer att tala om sin utveckling som poet och om sina verk. Efter detta kommer Elena att resa till Göteborg för att den 23 september medverka i två evenemang: “Cien de cien. ¿Qué escribieron las poetas españolas del siglo XX?”(ung. “Hundra av hundra. Vad skrev de spanska 1900-talspoeterna?”) och paneldiskussionen “¿Perdido en la traducción? Lenguaje, traducciones y formas” (ung. “Förlorad i översättningen? Språk, översättning och former”).  I panelen kommer att ingå, förutom Elena Medel, författarna María Sousa (Portugal), Svetlana Carstean (Rumänien) och Eugène (Schweiz).

Elena Medel är en spansk författare, framför allt verksam inom poesin. Hon belönades 2002 med priset Andalucía Joven (ung. Unga Andalusien) för sin diktsamling “Mi primer bikini” (“Min första bikini”). Hennes dikter har översatts till flera olika språk.
(Hämtat från http://estocolmo.cervantes.es/)

*

Habitat, by Elena Medel (f. 1985)
(from My first bikini. Translations: Lizzie Davis. Miami : Jai-Alai Books, 2015.)

My bedroom ceiling is Hollywood.
No one will ever
see me cry in its clitoris of neon.
I'm swaddled in fireflies that spill out in faraway places,
question marks traveling for free,
spurred on by the acrobats, who laugh at me
and blot out the Milky Way wih their footsteps,
and the trail of their sweat marks the silhouette of Salome on the floor,
kicking the preacher's head:
god of cold, I ask for piety for my nightstand.Halley's children razing my refuge,
Sunset Boulevard in the dark night of my ceiling.


***

  I november släpps ett musikalbum av sällan skådat slag. Då ges tillfälle att lyssna till Erik Axel Karlfedts texter i punkmusikformat. Det är den forne punkrockaren Stefan Hogeborn (medlem i Terror 77) som gett en ny dimension till "Fem farliga F".
  Genom att följa länken kan ni få ett akustiskt smakprov, 
http://avestatidning.com/nyheter/nyheter/1.4094370-karlfeldts-poesi-pa-vag-att-bli-punkalbum.

Fem farliga F, av Erik Axel Karlfeldt (1864-1931)
(Ur Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1901.)

Foto från Uppsala universitet.
"Adoptera en bok"

Fem F av mycken fara, som hotar kropp och själ,
jag tecknar till din varning, o yngling, och ditt väl;
ty flyr du deras snaror och vandrar stark och vis,
så har du ro i livet och hopp om paradis.

Det första F är Fogden, befallande och hård;
han lurar på ditt välstånd, din arvedel och gård.
Sök aldrig tvist med makten, men giv de högre sitt,
och bruka dina armar och värj hvad se'n är ditt!

Det andra F jag lär dig är uttydt Fjärdingsman,
ty fogdens låga redskap och länsmans dräng är han.
Hvart hastar du, o människa, som trotsar rätt och lag?
I morgon kanske mästerman, om fjärdingman i dag!

Det tredje F är Flaskan, som står av falskhet full
och blickar vänligt mot dig, när du öppnar ditt schatull.
Kom sällan hand vid korken! Regera strängt din buk,
att ej ditt sinne varder ondt och din lekamen sjuk!

Det fjärde F är Flickan, så smilande och skön;
hon lockar dig till dårskap som får sin svåra lön.
Ty håll din håg i tuktan, och vinn åt dina hår
den ädla ärekransen som en trofast ungkarl får!

Det femte fula F:et kan knappast skrivas ut,
men det har horn på knäna och osar svavellut;
och alla fyra F:n som här förut jag sagt,
de äga av det femte sin farlighet och makt.