måndag 15 maj 2017

Vi far, på nyckfulla hav

  Sista veckan med "The Birth". Men alfabetet stävar vidare in i "The Bloom" och dit medföljer såklart även 50-listan. Ikväll stämmer matroserna upp till sång, fast det blir inte "Till havs".

***


M som i Mast - vertikal konstruktion på fartyg, avsedd att bära upp segel och sådan utrustning som behöver placeras högt. Masten är en del av riggen. På segelfartyg fram till omkring 1890 tillverkades masterna av grova trädstammar, mestadels gran eller lärk. På modernare, mindre segelfartyg och maskindrivna fraktfartyg tillverkas masterna av stålrör i ett stycke, så kallade pålmaster. Master till moderna segelbåtar, till exempel för tävlingsbruk, är oftast av aluminium och lättmetall.

HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. mast; av lågty. mast 'stång'. Källa: NE

*


Havsbris, av Stéphane Mallarmé (1842-1898)
(Svensk översättning: Malte Persson. Publicerad: maltepersson.se)


Ack, sorgset är mitt kött, och alla böcker slut.
Fly! Fly dit bort! Hör fåglarna som längtar ut
till okänt vågskum och till skyn där molnen seglar!
Ej kan de gamla trädgårdar som ögat speglar
tillbakahålla hjärtat, redan blött av hav,
o nätter! ej det öde sken som lampan gav
åt pappersarket, tomt, försvarat av sin vithet.
Ej kvinnan ammande sitt barn, så ung. Nej, inget!
Jag far! till främmande natur går mina tankar –
du steamer vajande ditt mastverk, lätta ankar!


En leda grymma hopp har svikit tror likväl
ännu på mäktig kraft i näsdukars farväl!
Och masterna, som ber om stormar, är kanhända
bland dem som sig av vind till skeppsbrott låter vända
förlorade, ej mast, ej mast, ej öar än…
Men, o mitt hjärta! sjömanssången, hör på den!

***

N som i Nordsjön - randhav till Atlanten beläget på den nordvästeuropeiska kontinentalsockeln. Nordsjön avgränsas vanligen mot Engelska kanalen vid den smalaste delen av Doverkanalen samt i norr av en linje från Skottland, genom Orkney- och Shetlandsöarna, norrut till 61:a breddgraden (i vissa sammanhang 62:a) och vidare österut mot Norges kust. Skagerrak räknas i allmänhet in i Nordsjön. Källa: NE

*

  Sången "Nordsjön" beställdes av Kooperativa förbundet, KF, och sjöngs år 1931 in av John Wilhelm Hagberg, under pseudonymen Wilhelm Arne. Sången hette då "Sommarsegling". Sången förknippas ofta med artisten Harry Brandelius, som spelade in Nordsjön den 16 oktober 1944. Källa: Wikipedia

Nordsjön, framförd av Harry Brandelius (1910-1994)
(Text & Musik: Martin Nilsson, 1890-1963)


Gamla Nordsjön som svallar och brusar
Under vindarnas växlande gång
Sedan urminnes tider oss tjusar
Din betagande rytmiska sång
Åh, jag känner hur skeppsdäcket svajar
Vid din böljas förtrollande smek
Medans stimmet av tumlare ilar fram
Med vårt fartyg i glittrande lek

Då ditt blånande fält vill jag dröja
Ty du är mig kär, vart det bär
Alla världens nationer dig plöja
Följande din led mellan fjärran och när
Ur ditt djup hämtar fiskar'n sin äring
Du välvande, nyckfulla hav
Lika väl du ger sjöfolk dess näring
Så kan du bädda bland tången dess grav

Men det är skönt när man får lätta ankar
Och sticka ut på böljorna de blå
När vi passerar Doggers Bankar
Från fiskeflottan en hälsning vi få
Varhelst en svensk sjöman på jorden vankar
Har han Nordsjön i blodet ändå
Därför hälsar han glatt med ett kraftigt "Hurra"
Den gungande Nordsjön blå

***

O som i Ombord - HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. om bordh 'ombord; tätt intill ett annat fartyg'.
"Bord"  längsgående planka i ytterbeklädnad på träbåt ofta av flera laskade stycken: bordgång.

Ombord på ångskeppet Preussen.

BET.NYANSER: a) om längsgående plankor med annan funktion: stänkbord b) ibl. överfört om själva fartyget el. dess reling ⟨i vissa uttr.⟩: borda; ombord; gå över. Källa: NE

*


Vals ombord (utdrag), framförd av Evert Taube (1890-1976)
(Text & Musik: Evert Taube. 1921)

Tonerna de gå
över böljorna de blå,
när vi dansa på däck med våra flickor de små.
Hör på denna vals,
slå armen om min hals!
Var ej rädd – det gör ingenting alls.
Sjömanslivet är fullt av mödor och besvär.
Man får slita till sjöss och i hamn blir man kär.
Men vad gör väl det?
Nu ska ni få se!
Här ska valsas vår vals! Följ nu me’!

Hej, lilla flicka, hör musiken, detta är vår egen vals ombord,
vilka toner, vilken takt! Och hör vilka härliga ord:
Hejsan, min tös, nu vänder vi igen och håll dej fast och följ nu me’!
För här finner du ett troget hjärta, som slår!
Ja, jag hörde de’!

(...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar