måndag 29 maj 2017

Sitt still i båten

  Man kan ta det med ro eller flyta med strömmen. Min ingress blir en kort ut-vik-ning innan kvällens bokstäver tar vid. Ni kan chilla, ta det soft. Eller kramas på båtens toft.

***


T som i Toft - benämning på inbyggd eller lös sittbräda i mindre båtar. Ordet används tillsammans med bestämningar, t.ex. toft i fören, aktertoft eller roddarens toft. Den senare kallas dock oftast roddarbänk.

Ordet använt sedan fornsvensk tid, men ursprung okänt.
Källa: NE

*Sorgsna seglatsen (två verser), av Ola Magnell (f. 1946)
(Text & Musik: Ola Magnell. Album: Rolös. Viskwa, National, 2010.)


vi seglade bort genom natten
mot havet längs ensliga näs
till tonen av virvlande vatten
och viskande, vajande gräs
du satt vid min sida på toften
på vågen i vindarnas fång
och vi lekte lustgård i doften
av pors och av tallskog och tång

nånstans på den gungande fjärden
kom båten för långt ifrån land
vi miste vår trygghet i världen
kompassen låg kvar på en strand
du tryckte ditt bröst mot min bringa
och väckte på nytt mitt begär
och risken för upptäckt var ringa
så långt ut från havsbandets skär

(...)

***

U som i Utombordsmotor - motoraggregat för framdrivning av båtar och mindre fartyg. Utombordsmotorn är utformad för att fästas på båtens akterspegel och är en sammanbyggd enhet med vertikalaxlad motor, vinkelväxel och horisontell propeller. Motorn är en explosionsmotor för bensindrift (ottomotor). HIST.: sedan 1913. Källa: NE*

Bensin (utdrag), av Margaret Atwood (f. 1939)

(Ur Dörren : [dikter] / Margaret Atwood ; översättning: Jonas Ellerström & Elisabeth Mansén. Lund : Ellerström, 2014.)

Jag huttrade i det lätta duggregnet
på utombordaren av trä.
Med näsan över relingen
såg jag hur den droppade och spred sig
över det glanslösa vattnet:

Det färgstarkaste som fanns under krigsåren,
en strimma av regnbågen,
flyktig som insektsvingar,
grön, blå, röd och skär,
mitt eget glänsande nöjesfält.

Var detta min finaste leksak?
Denna giftiga fläck, det som svämmade över
från en nerspilld bensindunk fylld
med koncentrerad explosionsrisk?


(...)

***

V som i Vik - inbuktning i kustlinjen vid ett hav eller en sjö. En typisk vik är ofta en ganska svag inbuktning i motsats till exempelvis en fjord, men mer markant än en bukt. 

Sedan äldre fornsvensk tid, bildat till verbet 'vika' (vika av; vika undan; vika åt; ändra rörelseriktning i inte alltför stor omfattning). Källa: NE

irländsk vik

*

Atlantis (två strofer), av Gustaf Fröding (1860-1911)
(Ur Nya dikter. Stockholm : Bonnier, 1894.)


Livssorlet forsar från staden, 
tung är den välvande kampens musik. 
Högt ur den dova kaskaden 
stänker ibland som ett skrik. 
- Här är det stilla, 
här ligger vattnet 
stilla i tigande vik.

Här är ödsligt och stilla, 
här är det långt från det verkligas strand, 
drömmarnas svävande villa 
väves om vatten och land. 
Luta ditt huvud 
hit mot min skuldra, 
se över relingens rand!

(...)


***

W som i Windward - engelska uttrycket för lovart, "on the side toward which the wind blows,". Använt sedan 1540-talet. Ett sammansatt ord av wind och ward (=Old English -weard "toward," bokstavligen "turned toward"). Källa: Online Etymology*

Windward of voice and feeling (first stanza), by Dorothy Cowles Pinkney (1904-1973)

(Published in Poetry Magazine, June 1951.)

Long side, low side,
Windward of voice and feeling,
I looked back into my home from the farthest edge of lawn,
From over the low south gate,
In the lighted early evening,
I looked back into my life from the long side of the house,
Having set out sighing, crying
To be gone.


(...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar