söndag 25 oktober 2015

"Fjädrar anamma!"

  Under natten fick vi en extra timme. Den gav mig energi till att skriva ytterligare ett alfabetsinlägg. I det får ni dikter av den inimitable Christian Bök, samt Werner Aspenström och Artur Lundkvist.


***

D som i Drilling - är det engelska ordet för borrning. Borrmaskiner är nödvändiga för att göra hål till sprängmedlen vid gruvbrytning.
  Ordet härstammar från holländskans drillen ('borra ett hål', eller 'vända om') och har använts i de betydelserna sedan 1600-talet. Källa: Online Etymology

  Det blir ett återbesök av vokalfantomen Christian Bök, men den här gången är det bokstaven "i" som står i centrum.

CHAPTER I, for Dick Higgins (second stanza), by Christian Bök (f. 1966)
(from Eunoia. Toronto : Coach House Books, 2001.)


Pilgrims, digging in shifts, dig till midnight in mining pits, chipping flint with picks, drilling schist with drills, striking it rich mining zinc. Irish firms, hiring micks whilst firing Brits, bring in smiths with mining skills: kilnwrights grilling brick in brickkilns, millwrights grinding grist in gristmills. Irish tinsmiths, fiddling with widgits, fix this rig, driving its drills which spin whirring drillbits. I pitch in, fixing things. I rig this winch with its wiring; I fit this drill with its piping. I dig this ditch, filling bins with dirt, piling it high, sifting it, till I find bright prisms twinkling with glitz.

***

E som i Eiffeltornet - är ett järntorn i fackverkskonstruktion på Champ-de-Mars i Paris, konstruerat av Gustave Eiffel och hans medhjälpare Maurice Koechlin och Stéphen Sauvestre, uppfört 1887–89 till Parisutställningen sistnämnda år. Själva byggnaden är 300 m hög; totalhöjden med radio- och TV-antenner är 324 m.

  Eiffeltornet kan betraktas som en exponent för det sena 1800-talets framgångsrika experimenterande på byggnadsområdet. Tekniken att bygga djärva fackverkskonstruktioner i järn och stål hade vid denna tid redan länge utnyttjats med framgång, inte minst i brobyggandet. Det märkliga med Eiffeltornet är att det byggdes i ett då redan föråldrat material, smidesjärn (varav 7 300 ton gick åt), i stället för i stål, trots att stålet redan i stor omfattning utnyttjades för byggnadskonstruktioner. Källa: NE

Kolonner (första strofen), av Werner Aspenström (1918-1997)
(ur Samlade dikter 1943-1997 ; [redaktörer: Anna Aspenström och Hans Isaksson]. Stockholm : Bonnier, 2014.)


De vita kolonnerna faller,
formerar sig på längden,
rycker an.
Innan eftertruppen hunnit avsluta
kejsardömets krig,
är förtruppen invecklad
i påvedömets korståg.
Ungefär så
med variationer och klädbyten:
de khakiklädda,
de plymerade,
de jordfärgade,
de alltid blodfärgade,
under triumfbågar, i grytor
med marmorlock på.
Varken till Kreml eller till Washington
tänker jag fara.
Eiffeltornet såg jag,
det lutade sig mot ett grässtrå.

...

***

F som i Fjäder - ett element som konstruerats för att deformeras kraftigt när det belastas. Fjädrar används för att fördela belastning från ett ojämnt underlag (t.ex. hjulfjädrarna på en bil), för att mildra eller isolera vibrationer (t.ex. den fjädrande upphängningen av en grammofon), för att lagra och avge energi (t.ex. fjädern i en mekanisk klocka) eller för att åstadkomma krafter och rörelser i en mekanism (t.ex. i ett dörrlås).
  Fjädrar kan vara uppbyggda på många olika sätt och av olika material och användas för olika typer av belastningar.
  En fjäder med många användningsområden är skruvfjädern, ofta felaktigt kallad spiralfjäder. Den är uppbyggd av en tråd, oftast en rund ståltråd, som formats till en skruvlinje; den används oftast som drag- eller tryckfjäder men kan också förekomma som torsionsfjäder.
  I ovanstående betydelse har ordet använts sedan 1728. Källa: NE

Låt mig bli en trumpet, av Artur Lundkvist (1906-1991)
(ur Glöd. Stockholm : Bonniers, 1928.)

Låt mig bli en trumpet som livet blåser smattrande fanfarer på.

Låt mig bli ett kopparrött vrål i den tidiga gryningen då alla 
slumrar men vägarna redan längtar efter sina vandrare.

Låt mig icke vackla sömndrucken - nej: uppspringa som en
sammanpressad stålfjäder!


O gör mig till en flöjtspelare med ludna händer, blåsande toner ur savrikt trä!
Och må alla bleka bli röda och må alla dansa!

Skär det slappa köttet från mina lemmar.
Giv mig muskler - skälvande, längtande, ropande efter verksamhet, glada att få arbeta som unga maskiner (maskiner med blanka stållemmar badande i blå olja!).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar