söndag 9 juli 2017

Märkt av den poetiska konsten

  Poesi kan se ut på olika sätt. Det är genrens styrka och däri ligger författarens enorma frihet, vilket exempelvis Agnes Gerner underströk när hon besökte eleverna vid Thorildsplans gymnasium förra året. Ibland kan jag dock uppleva att poetens verk ligger närmare konsten än litteraturen. 
  Kvällens texter är en sorts grammatisk genomlysning som i sin helhet blir till 'poetic art'. Studien (diktsamlingen) är utförd av Parisförfattaren Olivier Cadiot.

***


  Olivier Cadiot (f. 1956) är en författare, poet, dramatiker och översättare. Hans första bok med dikter, L'Art poetic ", i vilken han använde the cut-up technique, publicerades 1988. Därefter har han gett ut en serie romaner. Det började med Futur, ancien, fugitif 1993 och kulminerade med boken Un Mage en Été 2010. I dessa böcker utforskar han och korsar spänningen mellan poesi och romaner. Källa: Poetry International


  Jag har alltså läst debutboken, som i engelsk översättning bär titeln Art Poetic'. Jag tycker att verket liknar mer en grammatiklek än ett sönderklippt prosastycke.
  Jag har valt exempel som inte är alltför "grammatikologiska" eller abstrakta.(From Art poetic', by Olivier Cadiot. Translated from the French by Cole Swensen. Los Angeles : Green Integer, 1999.)

You and I will leave each other

                   The incredible heat that has marked this summer

the fever is higher in the evening than in the morning, evening
and morning, or: it's in the evening that the fever is highest.

                 Your eyes beautiful of love
                 To die your beautiful eyes,

You're worth more than I
You're worth more than I

your beautiful eyes

         Time passes without our
noticing it
night comes

night comes

there it is: night

So we arrived at our goal


---


What to do?

it's the silence, it's the night

we got there in the end

If misfortune strikes me

                                   -How late it is and that the roads are not
                  safe...    While you will be cured, and that you will
                  come back...     Since it's so, and that you refuse to
                  obey...    At least he asks forgiveness and promises
                  that he'll correct his behavior.

ah! oh! oh dear! alas! oh well!

If once you were brave, I am so today. (
CORNEILLE)

Leave without saying a word

                                                                               Silence!

                                                                                              Silence!

Show what you really
are
You are today what I was before. (
CORNEILLE
)

***

  1995 och 1996 samordnade Cadiot Revue de Littérature générale med Pierre Alferi. Han har gjort många framträdanden och offentliga uppläsningar, och de flesta av hans arbeten har anpassats för teatern. År 2010 var Cadiot konstnärlig ledare för Festival d'Avignon. Han arbetar också med musiker och kompositörer, inklusive Pascal Dusapin, med vilken han skapade Il-li-ko och operan Romeo et Juliette, samt den franska rockmusikern Rodolphe Burger.

Källa: Poetry International

*

(From Art poetic', by Olivier Cadiot. Translated from the French by Cole Swensen. 
Los Angeles : Green Integer, 1999.)


A soon as the lamp (to go out), I fall sleep.- Lightning splits
the (to obscure) sky.- The work (to begin) will take a long
time

The wind blows, ...

                 breaks ... branches.                                 - The stream

...meanders among ... fields.  - The schooner unfurls ... sails


                                                     and leaves port for ... open sea

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar