tisdag 15 december 2015

True stars in universe

  Idag tar jag en sista titt i teleskopet. Jag zoomar in på Andromeda, Cassiopeia och Perseus.

***

  Andromeda, en stjärnbild på norra stjärnhimlen synlig från hela Sverige under en stor del av året. Den ljusaste stjärnan i Andromeda, Alpheratz (även kallad Sirrah), bildar den s.k. Kvadraten i Pegasus tillsammans med tre stjärnor i Pegasus. I Andromeda finns även Andromedagalaxen, en av Vintergatans närmaste granngalaxer.

  Andromeda, var i grekisk myt dotter till kung Kefeus av Etiopien och Kassiopeia. Andromeda bands vid en klippa som offer åt ett havsodjur som förhärjade landet, men blev räddad av Perseus.

  Aktörerna i denna myt har fått ge namn åt var sin stjärnbild. Källa: NE

*

  Ur den 22 sidor långa dikten "Our Andromeda" av Brenda Shaughnessy har jag valt ut ett kortare avsnitt.


(from Our Andromeda, by Brenda Shaughnessy. Port Townsend, Wash. : Copper Canyon Press, 2012.)

We will find our kind in Andromeda,
we will become our true selves.
I will be the mother who

never hurt you, and you will have your
childhood back in full blossom,
whole hog. We might not know

who we are at first, there, without
our terrible pain.

***

  Cassiopeia [-pɛiʹa], Cassiopeja (latin Cassiopeia, efter den grekiska sagogestalten Kassiopeia, se nedan), stjärnbild på norra stjärnhimlen, synlig från Sverige året runt. De fem ljusaste stjärnorna bildar ett utdraget W. Vintergatan genomkorsar Cassiopeia. Därför finns här många stjärnhopar och nebulosor, men få galaxer.

by Sidney Hall, Cassiopeia, 1825

  Kassiopeia var i sagan maka till kung Kefeus (Cepheus) av Etiopien och skröt så med sin skönhet att det fick förödande följder för folket. 
  Kassiopeia skröt med att hon var vackrare än nereiderna, havsguden Nereus’ sköna döttrar. Dessa beklagade sig hos Poseidon, vilken sände ett havsvidunder som bedrev rov på Kefeus folk och boskap. Ett orakelspråk utlovade räddning om kungaparets dotter Andromeda offrades till odjuret. Så skedde, men flickan räddades av Perseus. Källa: NE

On Reading Crowds and Power (first part), by Geoffrey Hill (f. 1932)
(Published in Poetry Magazine, March 2007.)Cloven, we are incorporate, our wounds 
simple but mysterious. We have 
some wherewithal to bide our time on earth. 
Endurance is fantastic; ambulances 
battling at intersections, the city 
intolerably en fête. My reflexes 
are words themselves rather than standard 
flexures of civil power. In all of this 
Cassiopeia's a blessing 
as is steady Orion beloved of poets. 
Quotidian natures ours for the time being 
I do not know 
how we should be absolved or what is fate.

***

  Perseus, en stjärnbild på norra stjärnhimlen. Den är synlig från Sverige året runt och står högt på himlen om hösten.
  Konstellationen genomkorsas av Vintergatan och är därför rik på öppna nebulosor och stjärnhopar.

  Perseus var grekisk sagohjälte, son till Zeus och Danaë. Sedan Perseus och hans mor räddats ur havet av Polydektes, kung på Serifos, skickade denne Perseus på det livsfarliga uppdraget att hämta gorgonen Medusas huvud för att ostörd kunna uppvakta Danaë. Med hjälp av de bevingade sandaler och den osynlighetshjälm som Hermes och Athena försåg honom med kunde Perseus lösa uppgiften (jämför graier, gorgoner och Medusa).

  På hemväg räddade han Andromeda och äktade henne, varefter han undsatte modern genom att med Medusas huvud förstena Polydektes och hans hov. Efter att ha råkat döda sin morfar Akrisios med ett missriktat diskuskast bytte Perseus kungatiteln i Argos mot den i Tiryns med kusinen Megapenthes, grundade Mykene och blev anfader till en rad hjältar, däribland Herakles. Källa: NE

*

Perseus, by Robert Hayden (1913-1980)
(from Collected poems. New York : Liveright, 1985.)

Her sleeping head with its great gelid mass
of serpents torpidly astir
burned into the mirroring shield--
a scathing image dire
as hated truth the mind accepts at last
and festers on.
I struck. The shield flashed bare.


Yet even as I lifted up the head
and started from that place
of gazing silences and terrored stone,
I thirsted to destroy.
None could have passed me then--
no garland-bearing girl, no priest
or staring boy--and lived.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar