söndag 16 april 2017

Through the sixties with Bernadette

  Jag tror att kunskapen om avantgarde inom konst, film och teater är större än den är om avantgarde-litteraturen. Påskens Tria Carmina ger er en möjlighet att följa en författare som räknats till de nyskapande poeterna ända sedan 1960-talet.


Tria Carmina
med
Bernadette Mayer
(f. 1945)

***

  Bernadette Mayer föddes i Brooklyn, New York, och har tillbringat större delen av sitt liv i New York City.
  Hon blev tidigt känd för sin innovativa användning av språket, men det var en fotoutställning som först fångade kritikernas uppmärksamhet. Källa: Poetry Foundation

  I utställningen Memory arrangerade Mayer fotografier tagna under juli månad 1971 tillsammans med berättande text. Dikter skrev hon redan som femtonåring och 1964 låg hennes första samling färdig, den som sedan fick titeln Ceremony latin. Den publicerades först 1975 elva år efter att den sammanställts. Hennes andra bok Red Book In Three Parts, som slutfördes under 1965-66, dröjde tills 2002 innan den publicerades. Så egentligen var det hennes tredje diktsamling, Story, som utgjorde debuten, när den gavs ut 1968. Källa: Station Hill Press

  Dikterna i "Ceremony latin" innehåller en hel del typiskt tonårsspråk, fula ord och attityder. Det samtida 60-talet tar stor plats i texterna. Följande exempel är den "mildaste" dikten jag kunde hitta.

New York 1964

(From "Ceremony latin" (1964), within Eating the colors of a lineup of words : the first books of Bernadette Mayer, Barrytown, NY : Station Hill of Barrytown, 2015.)

Dream after being caught in the subway:
          I am riding on a train walking from car to car sitting stretching
my neck I dream that I am tormented. Whatever a girl tells me to
experience I must experience. I walk over a bridge and feel crushed
in my stomach my clothes fly all around me I myself rise into the air
tangled in my ragged clothes and doubled over, then backwards.


***
  Förutom att de inledande dikterna publicerades långt efter sin tillkomst, så har även senare böcker reviderats och omarbetats för nyare utgåvor. Det är inte helt lätt att följa hennes produktion. Jag har valt att hoppa fram till hennes sjätte bok, Poetry, som publicerades första gången 1976. Men gavs sedan åter ut 1992 i en kraftigt omarbetad upplaga.

  Det som fascinerar mig mest är hur konsekvent hennes stil är. Hon är lika mycket avantgarde i sin sjätte bok som hon var i sina första dikter. Jag har dessutom funnit en dikt som skulle kunna utgöra en "syster-text" till mitt ovanstående exempel.

(From "Poetry, part 1" (1992), within Eating the colors of a lineup of words : the first books of Bernadette Mayer, Barrytown, NY : Station Hill of Barrytown, 2015.)

                                    The people prepare you for a blank
          for a nothing-for-nothing. While I live in
                    two houses at once
    with two equally wise women, near a canal.
                    No magicians bring us anything,
        here we drink perfumes, all walls are closets
                    & the magicians are our uncles.

Erie Canal

The smaller boats on the canal seem to be waves
                        over which our boat sails
                        while we wave at restaurant-owners.
                                                    inside the restaurants
       our feet touch the floor like birds who seem
                       to be new breeds, stepping into the water,
sitting down to eat,
                                  this may be a screen test
                                  for the workers in the alleys.


***

  1994 drabbades Bernadette Mayer av en mildare stroke som tempoärt försvagade hennes motorik. Efter rehabiliteringen gav hon visserligen ut böcker, men det var först 2005 när boken Scarlet Tanager publicerades som hon fick en riktig revival. Den beskrevs som "magnifik" av John Ashbery.
  I den samlingen får humorn stor plats, inte minst i de dikter som utgör växeltolkningar från engelska till franska och sedan tillbaka till engelska igen. Källa: New Directions Books

  Den skarpa humorn får avsluta min Tria Carmina om Bernadette Mayer. Det kommer garanterat mera från den flyhänta innovatören.

*

[song birds take a bath in our elephant pool], by Bernadette Mayer
(From Scarlet Tanager. New York : New Directions Book, 2005.)

Scarlet tanager

song birds take a bath in our elephant pool
turtles don’t come to our turtle yet
sunflower cytology apprehend the weeds in our garden
cytologies you mean & well there’s poison ivy
as in drew barrymore or
dream creatures knocking at the window
threatening to kill you on a snowy road
and now the luna moth creeps along as creeks bring
blue herons flying into flower
watches like herons nesting oh! what mayhem
we behold, so many Gnostic beings landing at our
doorstep ready to start something or else
there’ll be a rainbow or parhelion or fire or
with the party to put an end to hunger as they say
in the old days and should we have a rent strike
à la hoag’s corners? what wilt thou?
frogs and bugs and little dead farm animals in the
hay, oh hell i’ve lived in new york city
i know about dead beings like all get out
of the sidewalks and burning buildings along with
the living tho the living usually stay unless they’re
          the living dead

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar