måndag 24 april 2017

Nya bokstäver lägger till vid alfabetskajen

  Det blir säkerhetstänk i sjölivets alfabet idag, och samtliga upphovspersoner är kvinnor. Finns det ett samband? Är kvinnor mer säkerhetsmedvetna?


***

D som i Dreja bi - av (medel)lågty. dreien, dreigen, draien ’vrida’, ’vända’, sjömansuttryck för att upphäva ett fartygs fart genom vattnet och sedan hålla det kvar i ungefär samma läge. Seglande fartyg drejar bi genom att gå upp i vind och skota eller brassa back i något eller några segel. Källa: NE*

Dreja bi, av Rita Brunner (f. 1951)
(Ur 181 dikter till Tranströmer. Stockholm : Tolvnitton förlag, 2011.)


Det ena gav mig liv, det andra livet
i lugnet ut i skrovets salta famn.
Jag skrek och bad om nåd i varje hamn
likt fåret utav vargar illa rivet.

Nu tryggt jag vilar här i era händer

och känner inte rädsla eller hot.
I havets botten väntar mig en rot
som binder fast mig mellan tvenne länder.

Så fira ner min urna över reling,

men vänta tills kapten har drejat bi
om vinden piskar vågors toppar vita.

Låt dansmusiken flöda runt omkring

och raska på, beställ en drink med sprit i.
Min sista drink, den vill jag ha på krita!

***

E som i Ekolod - ekolod är ett mätinstrument som bygger på att ljud skickas i väg och sedan studsar tillbaka. Ekolod används ofta när man fiskar med stora båtar. Mätinstrumentet finns i båten och mäter hur lång tid det tar från det att instrumentet skickat ut en ljudpuls till dess att ljudpulsen studsat mot ett fiskstim och kommit tillbaka till instrumentet.

  Ekolod används även vid navigering. Ubåtar behöver ekolod för att kunna navigera under vatten.


HIST: grek. ēkhō 'buller; ljud; genljud' ; HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. lodh; av lågty. lot 'bly; kula'; jfr löda, lödig. Det sammansatta ordet ekolod har använts sedan 1923.
Källa: NE

*

Porträtt, av Rut Hillarp (1914-2003)

(Ur Dina händers ekon. Stockholm : Bonnier, 1948.)

Du lyfter ditt ansikte
och tystnaden sliter kläpparna ur alla klockor

Återkastande ditt leendes spiral

över havet av döda kvinnokroppar
vrider sig rymdens speglar
ljudlöst
för dina ögons ekolod

Vid dina fötter en ung flicka

med lemmarna förlorade i rysande drömmar

***

F som i Flytväst - livräddningsutrustning i form av väst eller jacka. Flytförmågan kommer från mjuka eller hårda inmonterade flytkroppar eller från blåsor som kan fyllas manuellt eller automatiskt med luft eller gas. Av de olika flytvästar som finns är räddningsvästen den säkraste då den förmår hålla en medvetslös persons ansikte över vattenytan.
Historiskt använt sedan 1919. Källa: NE

*


Jag tror att jag har ett behov, av Lina Ekdahl (f. 1964)
(Ur 59 dikter. Mariefred : Gavrilo, 1999.)


Jag tror att jag har ett behov
Jag tror att jag behöver vara ensam
Jag tror jag skall åka till Kiel
Jag tror jag skall åka med Kielfärjan
Jag tror jag skall åka ensam med Kielfärjan


Jag tänker på vad jag tror
om hur det ser ut
om vad jag tror att jag får
jag tror jag får fläskpaj i baren
jag tror jag sitter
på en bänk av flytvästar
och jag tror att jag
planerar att jag njuter

Sen tror jag att jag kräks fläskpaj

och jag tror att jag känner mig ensam
och jag tror att jag slänger mig i hytten

Jag tror nog inte att jag har nåt behov

Jag tror nog inte att jag behöver vara ensam
Jag tror inte att jag åker ensam med Kielfärjan
Jag tror inte att jag åker med Kielfärjan
Jag tror inte att jag åker till Kiel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar