söndag 16 augusti 2015

Med hissade segel

  Ibland när man letar efter texter till en rubrikidé så stöter man på källor som kan vara användbara i andra sammanhang. I dag får ni två inlägg som härstammar ur sådana sidoskott. Först tre stycken sjömansvisor och senare i kväll blir det isländsk översättning i "Poeten och Översättaren".

Sång under segel
samlade av Sigurd Sternvall
Stockholm : Svenskt visarkiv och Samfundet för visforskning, 2012
Omslagsbild från musikverket.se

  Boken "Sång under segel" innehåller en samling av äkta sjömansvisor, ballader, rimkväden, gångspelslåtar, shanties och ditties. Till boken finns även en cd som är producerad av Institutionen för folkmusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Jag har valt ut tre av de tretton visor som förekommer på cd:n. Det finns inga ljudklipp att bifoga från andra kanaler.

*

  Den första visan är nedtecknad efter sjökapten Olof Olssons berättelse. Han berättar att ombord på hans fars båt 'Johanna Maria' av Råå sjöngs denna visa. Femte strofen har hämtats från Esaias Tegnérs "Majsång".

Liten båtsman

Och liten båtsman sade: "Till sjöss jag mig skall gå."
Och däri rätt han hade, ty han gick dan därpå.

De hyva och de lyfta, i lovart och i lä.
Och Lisa stod och snyfta, och geten ropte bä.

Han vifta vill med handen, han tuggade och grät.
Hans fästmö stod på stranden, bredvid stod hennes get.

Snart sjön kring bogen yrde, och högt gick havets svall.
Till Lissabon man styrde, en stad i Portugal.

Se, över dal och klyfta den unga majsol ler.
Sin ishjälm bergen lyfta från ärrig panna ner.

Snart ibland is i fjällen satt Lisa med sin get.
Och lång blev vinterkvällen och tråkig som man vet.

Då kom på vingar lätta en liten trubbig gud.
Var tyst, jag skall berätta att Lisa snart stod brud.

Ty Lisa tänkte riktigt: Förrn än sommaren är grön,
kanske att liten båtsman är död i Spanska sjön.

Och liten båtsman landar vid samma kust igen.
Han hissar flagg och standar och skyndar till sin vän

Ej anande förtreten i land man ila vill.
På samma strand stod geten, men Lisa sågs ej till.


***

  Nästa visa förekommer i flera olika visböcker, dock sällan med samtliga åtta verser. Dess ursprung är från 1700-talet. Jag vet ingenting om den upphovsman [till text och musik] som anges i visböckerna, C. Rosenberg från Nyhamnsläge.

Krusenstern, ryskt segelfartyg

Bramråvisan

1. Sex år har förflutit sen jag skådat mitt land,
och den dejeliga jungfrun, den sköna försvann.
Det står skyhöga fjällar under himmelen den blå,
och det grönskar i vårt fädernesland.

2. En afton då vi segla för en akterlig vind,
så mötte oss ett skepp för en skarp bidevind.
Och förut i galjonen satt en jungfru så skön
och vem var denna dejeliga mön?

3. Jag skådade denna flickan med förtjusande behag,
mina ögon de tjusades av vartendaste drag.
Jag henne ej kan glömma, om det kostade mitt liv,
jag ville se, jag ville se henne blott.

4. Så kastar jag mig neder i böljorna blå
för att ombord på skeppet inkomma få.
Så lyckas det mig fäste i fallrepstrappan få,
och ombord uppå skeppet komma då.

5. Så fråga de mig: "Varifrån kommer du?
Du kommer ifrån böljan för att upptagas ju?"
Ja, jag föll ned från bramrån då seglet gjordes fast,
och jag föll ned i böljan med hast.

6. Kapten uppå skeppet han sade till mig då:
"Du raske yngling månd med oss på skeppet gå."
Och jag blev glad i hågen, den sköna var ju här,
hon var redarens dotter så kär.

7. Och stormen bröt lös, vårt skepp slogs i kvav,
ibland spillror och lik höll hajarna kalas.
Men jag räddade den sköna, hon slöts i min famn
hon viskade kärleksfullt mitt namn.

8. Och landet jag nådde med min börda så skön.
Hon förde mig till hemmet och kärlek blev min lön.
Nu är hon min maka, men aldrig jag mer
skall från bramrån i sjön dimpa ner.

***

  Jag avslutar med en shanty, vars text är nedtecknad av sjökapten A.M. Säfström ombord på barkskeppet "Trio" av Tvedestrand, 1913. Den här "städade" versionen är känd sedan 1890-talet.

[En shanty är en sjömanssång av rytmisk, synkroniserad typ som sjungs under arbetet. För arbeten med olika rytm fanns olika sånger, såsom för arbete vid gångspel, pump och rep, för de sistnämnda olika beroende på manskapets storlek och hur tungt eller långvarigt arbetet var. De flesta sånger hade verser sjungna av en försångare, shantymannen, och omkväden sjungna av alla. Källa: Wikipedia]

Paddy signs on

A cold and frosty morning of December,
when all of my money I had spent,
 - where it went to, now I don't remember -
I down to a shipping office went.
That day there was a great demand for sailors
for Frisco and for London and for France,
so I shipped aboard of a whaler
and went off to cash my advance.


Valfångaren 'Hektor'

Refräng:

Paddy, lay back,
take in your slack,
rally around the capstan!
Heave a pawl, heave a pawl!
Ready about your stations, boys, be handy,
raise tacks, sheets and mainsail haul!


Next morning I came aboard the vessel,
afeeling very heavy on the booze.
I sat upon my chest aquitely thinking,
I turned in my bunk to have a snooze.
Just then I thought I heard a voice calling.
I listened and I heard it again.
It was the mate, a louding hauling:
"Say boys, answer to your names!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar