tisdag 9 februari 2016

Evolution : gör vad du vill

  Förra veckan presenterade jag boken Dangerous to go alone! under tisdagens konsttema, kanske inte helt logiskt.
  Den här g
ången tar konstnären och författaren Johannes Heldén plats vid bloggträdet, och det är fullständigt logiskt.

  Johannes Heldén, född 1978, är konstnär, artist och författare. Han har gett ut tolv böcker, tre skivor och fyra digitala textverk. Han mottog år 2015 Sveriges största konstpris, Åke Andréns konstnärsstipendium.


***

  Jag har läst hans bok Ljus (Bonnier, 2013), som egentligen är en enda dikt om än inte helt linjär.

  Josefin Holmström lyckas beskriva verket väl i sin recension av boken i Svenska Dagbladet (2013-02-07). I det avslutande stycket skriver hon:

" ... i ”Ljus”. Samtidigt avspeglas denna relativa platthet eller kanske irrande i textens övergripande tema om skapelsens meningslöshet, eller rättare sagt skapelsens identitet som icke-skapelse, som en kosmisk händelse bland andra händelser ..."

Hon fortsätter sedan:
"Är denna existentiella och textuella förvirring månne Heldéns avsikt, tänkt att verka på dramaturgisk nivå såväl som språklig? Man måste nog åtminstone, som hederlig läsare, ta den möjligheten i beaktande."

  Jag upplever att det är så. Jag hade inte formulerat det som en fråga. Andemeningen hos Johannes Heldén är att belysa människans varande, i tid och rum, och att använda språket som en reflekterande spegel. Kolla bara in markörerna i det här fantastiska textavsnittet:

väderförhållanden utanför solsystemet           och lokalt
tiden är inte en relevant konstant    avhuggna kommandon
den stora berättelsen
ett skimmer bakom stenstoderna

och jordklotet snurrar                        och brinner
                av elektricitet
adidas puma nike  herrgård slott                   end transmission:

(Ur Ljus, av Johannes Heldén. Stockholm : Bonnier, 2013.)

***

  Långt senare i boken fångar han upp tråden igen ... fast nu har den stora berättelsen reducerats till lite klotter.

och sotet lägger sig på nyligen utslagna träd på uppslagna sidor
driver mellan källarens rum
så har jag tappat bort något viktigt
kanske många saker
nedklottrat med tusch        jaktstrålkastare riktade uppåt
oroliga fåglar        en enkel teckning av en katt

i golvbrunnen hittade jag    ett kuvert
en metod mellan fimpar och    råttstigar
en sändningsfrekvens allt som får dig att gå ut i livet göra saker

(Ur Ljus, av Johannes Heldén. Stockholm : Bonnier, 2013.)

***

  Så småningom blir den mänskliga resan mer hoppingivande och associationerna får en "jordnära" karaktär, som en motpol till det avlägsna och okända: "evolution gör vad du vill ... tar emot kaffekoppen säger  fantastiskt".

(Ur Ljus, av Johannes Heldén. Stockholm : Bonnier, 2013.)

                (sänker anteckningsböckerna i den grunda viken
landar mjukt i tången       livet väcks    sprider sig
evolution     gör vad du vill
                tar emot kaffekoppen säger   fantastiskt
en ny stad ny geometri som växer fram ur en ursprunglig slätt
svettfläckarna lämnar ljusa saltkonturer skört frostnät över metalldörren
      bergarterna samsas
inga möjligheter
dokumenterar vardag
dokumenterar vardag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar