torsdag 4 februari 2016

Det finns glädje i luften

  Gårdagens planerade inlägg refuserades, åttiotalisten visade sig inte hålla måttet. Dessvärre hade jag ingen reservplan.
  Idag rullar bloggen vidare med poetiska artefakter i Buffalo, en finlandssvensk poet samt poesi på en husvägg i Krakow.


***

  I biblioteket vid University of Buffalo finns en omfattande samling av dokument, manuskript, publikationer och objekt som går att koppla till poeter och författare. 
  År 2011 skänktes Larry Eigners skrivmaskin till samlingen, som för övrigt också innehåller de flesta av Eigners publikationer, manuskript och brev.


  Lawrence Joel " Larry " Eigner föddes i Swampscott, Massachusetts, där han bodde med sina föräldrar tills han flyttade till Berkeley, Kalifornien, 1978. Till följd av cerebral pares satt han i rullstol hela sitt liv. Han publicerade mer än 40 diktsamlingar. Poesin utgörs av vardagsobservationer i en "renrakad" stil. Jag tycker mycket om hans stil och dikternas eftertänksamhet.

the air, by Larry Eigner (1927-1996)
(from Poetry Magazine, Vol. 113, No. 4, January, 1969.)

the air
     stirs
  in various

       parts
          what's
     going on beyond
       December trees

             a warm spell

          the local
          is
            the subtle bird

             flight
             from branch
             to road

                shadows

                            big limbs

                night
                the other side of the globe

                    among stars

                    people grow

                             or cloud

                       a mile away

                              the different hungers

***

  Jag läser emellanåt recensionerna i Upsala Nya Tidning eftersom jag tycker de har en bra kulturredaktion. Nyligen läste jag Sebastian Johans omdöme gällande Claes Andersson nya bok, En morgon vid havet : inandning, utandning.

  Nu har jag själv läst samma diktsamling. Jag är väl inte lika hänförd. Men slutdikten gav mig en glädjestund.

  Claes-Johan Rudolf Andersson, född 1937 i Helsingfors, är en finlandssvensk författare, översättare, psykiatriker och politiker.
  Claes Andersson är till utbildningen specialistläkare inom psykiatri. Sin författarbana inledde han 1962 med diktsamlingen Ventil. Sammanlagt omfattar hans produktion ett drygt tjugotal diktsamlingar samt hittills sju prosaverk. Claes Andersson har erhållit ett flertal litterära pris för sin poesi, bland annat tilldelades han Stig Sjödinpriset 2002. Källa: Wikipedia

Glädjen (fyra strofer), av Claes Andersson
(ur En morgon vid havet : inandning, utandning : dikter. Torsby : Heidrun, 2015.)


Den bor i huden, i ögat, i öronen, i näsan, i könet, i smaklökarna och i ljuset som lyser genom himlens fåglar och fjärilar och i mörkret som skymmer våra missgärningar och svek

Sådan är den, först bara susar den
som vattnet i vattenpannan, porlar en stund
spottar sedan vilt omkring sig och skvätter ner allt

Man kan drunkna i den på samma sätt som
man drunknar i sanden eller i ett oförtjänt
beröm instängd i höghusets bur av plexiglas

Den gömmer sig i rynkan mellan mungipan och näsvingen
vanligen sover den eller bara stirrar upp i nästaket
när dina läppar närmar sig rycker den till av iver

...

***

  Jag har tidigare skrivit om diktväggarna i Leiden, Nederländerna, där det går att läsa flera världskända poeters verk. Ett annat väggprojekt pågår i Krakow, Polen, sedan augusti 2015. 
  Under 2013 blev staden nummer sju i raden av UNESCO's "cities of literature". Sedan dess har ytterligare tretton städer tilldelats titeln. Bland dem finns Heidelberg (Tyskland), Dunedin (Nya Zeeland) och Tartu (Estland).
  I augusti inleddes ett projekt, koordinerat av Justyna Jochym, i vilket man projicerar dikter skrivna av poeter från UNESCO-städerna på Potockihuset nära Stortorget. Dikterna presenteras i original och i polsk översättning. För staden Dunedins räkning finns bland annat en dikt av Emma Neale.


Subtext, by Emma Neale

Little by little
their conversations unpeel
like bright foil
from forbidden sweets.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar