lördag 28 november 2015

Nattvakten vandrar kring vallonkvarter

  I dagens Alfabetsinlägg kommer Bergslagstrollet på besök. Det blir dikter av Fröding, Carl Sandburg, Olof Thunman och Algernon Charles Swinburne.

***

T som i Tackjärn - kolrikt järn, framställt i masugn eller annan smältugn och gjutet till tackor. Tackjärn var förr även benämning på flytande, kolrikt järn framställt i masugn. Detta benämns numera råjärn.
  Ordet har använts sedan yngre fornsvensk tid. Källa: NE


Bergslagstroll, av Gustaf Fröding
(ur Nya dikter. Stockholm : Bonnier, 1894.)

"Och antingen ni tror eller inte gör detsamma,
men annars är det sant och anagga mig, anamma,
om inte det var trollpack, jag togs med en natt.
Vi vaktade vid milan i Västanåmyra
och natten led mot slutet och klockan var fyra,
då hörde vi ett buller och Pär han skvatt.
Det skallrade i fjälla, det dånade i jola,
det råmade som oxar i berga", sa Ola.

"Det stampade och trampade från alla fyra hållen,
och näggum det var roligt, för jaggu var det trollen,
som långsamt kommo skumpande med dunder och duns.
Det rungade och vren och sa knak genom skogen,
för somma var så stora som kyrkan i Bogen,
och tallar är som halm för en tocken en luns.
Och Pär han kröp ner vid en rot av en gran
och själv så kröp jag ner bakom kolkuja", sa'n.

"Det dunkade och klang som när skrotjärn slamrar,
och somma hade armar som stångjärnshamrar
och somma hade nävar såsom jättekast
och somma hade gap som ett hål till en gruva
och somma hade tak av ett kolhus till huva
och somma glyste eld som en gnisterkvast
och somma hade snut som en järnlyftkran
och jaggu var det allt lite kusligt", sa'n.

"De satte sig kring milan och stekte sitt tackjärn
och kokade sig soppa på spikar och klackjärn
och mumsade på plog som på höns eller får.
De dansade kring milan, det var som en hoppdans
med kyrkor i polskdans och hus i galoppdans,
det var som ett dön som när guffarn går.
Och nog har jag vandrat och varit in i stan,
men aldrig såg jag maken till dansgille", sa'n.

"Och rätt som jag ligger som ett hopviket knyte,
så kommer där ett troll med ett otäckt snyte
och tjåvar och tar på min fattiga kropp.
'Titt vint, titt på skack, det är ugglor i mossen,
här ligger litet gubbkött', sa tryntrollklossen,
men just i detsamma rann sola opp.
'Se sola', sa jag, 'det är ljusande dan',
då nöso de och lade på långkutten", sa'n.

"Det dånade i berga, det skälvde i jola,
de skalade i väg bortåt fjälla där nola
och drumlade i kull sig där nolaskogs.
Det var som ett slagsmål av vettskrämda hyttor,
som bruk gjorde hjulkast och jättekullbyttor
och malmhus och kolhus och smedjor slogs.
För trollen äro lika förfärade för sola,
som jag för att skarva och ljuga", sa Ola.

***

U som i Underslung - engelskt adjektiv för uppburen ovanifrån; eller upphängd från en övre bärare, såsom chassit hos ett fordon från axlarna.

1909 American Underslung Automobile

Soiled dove, by Carl Sandburg
(from Chicago poems. New York : Henry Holt and Company, 1916.)

LET us be honest; the lady was not a harlot until she married a corporation lawyer who picked her from a Ziegfeld chorus.
Before then she never took anybody’s money and paid for her silk stockings out of what she earned singing and dancing.
She loved one man and he loved six women and the game was changing her looks, calling for more and more massage money and high coin for the beauty doctors.

Now she drives a long, underslung motor car all by herself, reads in the day’s papers what her husband is doing to the inter-state commerce commission, requires a larger corsage from year to year, and wonders sometimes how one man is coming along with six women.

***

V som i Vallon - ursprungligen den folkgrupp i gränsområdet mellan nuvarande Belgien och Frankrike som talade vallonska, i dag liktydigt med den franskspråkiga befolkningen i Belgien.

  I Sverige avses med valloner oftast de arbetare knutna till järnindustrin som invandrade till Sverige under första hälften av 1600-talet. De kom från delar av nuvarande Belgien och Nordfrankrike som tidvis drabbats av produktionsproblem under det nederländska frihetskriget (1579–1648).
  Vallonerna skrev anställningskontrakt med nederländska företagare som hade skapat sig positioner inom internationell handel och byggt upp industriella intressen i Sverige. Den mest framstående var Louis De Geer (d.ä.). Källa: NE

Där hammarn tystnat, av Olof Thunman
(ur Olandssånger : dikter. Uppsala ; Almqvist & Wiksell, 1927.)

Bland tomma kolhus aftonvinden viner.
En masugn står bland bråte och ruiner
så hotfullt mörk mot roströd solnedgång.
Så ödsligt gnisslar då och då en lucka,
och likt förgrämda andar vädren sucka
i skumma längor och i dunkla prång.

Men smedjans hamrar hänga dystert stumma.
Kring vattenhjulen inga vågor skumma.
Ur öppna slutor forsar strömmen ut.
Det är som hade bygdens hjärta stannat.
I sorg mitt eget slår. Det kan ej annat.
Allt är förbi och svart och släckt och slut.

Var är den långa rad av käcka formän,
av muntra spelmän och av skämtets stormän,
som här drog in i flammande kvarter?
Släckt är Vulcani eld och stum hans åska.
Hans söner vila från sin trägna brådska.
Här bryts den döda tystnan aldrig mer.

Det sista hammarslaget har förklingat.
För sista gången, smed, du smältan svingat
vid hejarns dova dån med jättedon.
Nu är det slut med alla mästersmiden.
Blott slagg och sot är kvar. Din dag är liden,
din saga all, du sotige vallon.

***

W som i Wrought (iron) - engelskt uttryck; formad, arbetad, förarbetad, bearbetad, [färdig]behandlad, putsad; smidd, hamrad <made of wrought copper>; [jämn]huggen <wrought beams of oak>; spunnen <wrought silk>.
[även prydd, dekorerad, utsirad, broderad]
Wrought iron = smidesjärn.
Adjektivet har använts sedan mitten av 1200-talet, medan sammankopplingen 'wrought iron' funnits sedan 1703. Källa: NE


The Roundel, by Algernon Charles Swinburne
(from A Century of Roundels. London: Chatto & Windus, 1883.)

A roundel is wrought as a ring or a starbright sphere,
      With craft of delight and with cunning of sound unsought,
That the heart of the hearer may smile if to pleasure his ear
      A roundel is wrought.

Its jewel of music is carven of all or of aught—
      Love, laughter, or mourning—remembrance of rapture or fear—
That fancy may fashion to hang in the ear of thought.

As a bird's quick song runs round, and the hearts in us hear
      Pause answer to pause, and again the same strain caught,
So moves the device whence, round as a pearl or tear,
      A roundel is wrought.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar