måndag 16 november 2015

Kabbelekan - vid bäckens kant

  Årets sista blomsterinlägg handlar om kabbleka [kabbeleka]. Ranunkelväxten som avskys av betesdjuren på grund av sitt gift och som trivs på fuktiga ängsmarker och vid bäckens kant.


  Dess latinska namn är Caʹltha paluʹstris. Den blir 15–40 cm hög. Stjälkarna, som är tjocka och ihåliga, är ibland nedliggande. Jordbladen har långa skaft, medan stjälkbladen är nästan oskaftade. Blommorna blir 3–5 cm i diameter. Blomningen inträffar i april–maj. Fröna flyter lätt på vattnet och sprids med strömmarna. Källa: NE

I diktsviten "Fragment av en stämning" av Edith Södergran förekommer ett avsnitt där växtens latinska namn omnämns.

Fragment av en stämning (avsnitt), av Edith Södergran (1892-1923)
(ur Rosenaltaret. Helsingfors : Schildt, 1919.)

...

II

Min vilda längtan ser på dig. 
Så blickar höglandets sommar ur skogen. 
Hur kan höglandets son dö?

Nu kommer sommaren igen över ängarna. 
Caltha palustris dricker av bäckens skum. 
Klyftorna äro fulla av dimma. 
Höglandets gudar spela sin svårmodiga pipa. 
Den som förstod deras sång är borta. 
Den, vars själ var svårmodig som ljuset, som irrar på höjderna, 
har gått långt bort över berg och hav.

Älskar jag bergen, ligger min ungdomskärlek däri. 
Över späd, grön crocus, över min första spirande kärlek 
skrider åminnelsen med triumferande fötter. 
Så släpar man motsträvigt med sig en ung 
fången barbar, med blixtrande gula lockar.

***

  Kabblekan växer på fuktiga ängar, i kärr och på stränder. I Sverige är den allmän i hela landet, även i fjällen, där också en av artens former, liten kabbleka, växer. Kabblekans blomknoppar kan användas som ersättning för kapris, och växtens saft kokad med alun ger gult bläck. Källa: NE

  Även Einar Malm har diktat om bäckens fond.

Majskog, av Einar Malm (1900-1988)
(ur Under bar himmel : dikter. Stockholm : Norstedt, 1930.)

Det räcker väl att björk och al
i skira lövverk susa,
att solen ler och göken gal
i gyllne vivors kjusa.
Det räcker väl att bäckens spår
bland saftgrön kabbelekaför längre inåt täta snår,
där älgens stormsteg eka.


***

  "Många växter släpper iväg fröna när det är torrt och varmt men kabbelekan gör tvärt om. När fröna väl är mogna räcker det att en enda vattendroppe träffar frögömmet, Tjoff, och alla fröna far all världens fart åt alla håll. Varje litet frö har en liten ”flytväst” som hjälper dem att flyta på vattenytan. Detta gör att de kan spridas till en ny bra växtplats med hjälp av bäckar eller med hjälp av vinden och vågorna i en sjö." Citat från Malmö Naturskola, "Växter i sötvatten". (Växter-i-sötvatten-innehall-Malmö-naturskola-2013.)

*

Overlooking the River Stour, by Thomas Hardy (1840-1928)

The swallows flew in the curves of an eight
Above the river-gleam
In the wet June's last beam:
Like little crossbows animate
The swallows flew in the curves of an eight
Above the river-gleam.

Planing up shavings of crystal spray
A moor-hen darted out
From the bank thereabout,
And through the stream-shine ripped his way;
Planing up shavings of crystal spray
A moor-hen darted out.


Closed were the kingcups; and the mead
Dripped in monotonous green,
Though the day's morning sheen
Had shown it golden and honeybee'd;
Closed were the kingcups; and the mead
Dripped in monotonous green.

And never I turned my head, alack,
While these things met my gaze
Through the pane's drop-drenched glaze,
To see the more behind my back . . .
O never I turned, but let, alack,
These less things hold my gaze!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar