onsdag 23 september 2015

I riktning mot Persien

  Vi tar farväl av de antikvariska annonserna i afton. De har kanske inte haft så många läsare, men jag har lärt mig en hel del. Dessutom har ett par riktiga rariteter flimrat förbi. Jag kommer att minnas Thomas Mo0re; Johan Nordlings vackra verk "På lifvets våg"; Vilhelm Ekelunds dikt från Ringsjöns nejd; Robert Frost med sina vackra rim; skojarna bakom Camera Obscura och Susan Weils konstbok. Stämningen blir faktiskt lite sakral i det avslutande inlägget. Kanske återkommer antikvariaten någon gång i bloggens framtid.

Bagh-e Eram, Iran

  Karl Asplund debuterade med novellsamlingen "Studentrum", 1912. Året efter kom diktsamlingen "Världsliga visor". Den erbjöds nyligen för några hundralappar.
  Han var författare och konsthistoriker, född i Jäder i Södermanlands län. Fadern var köpman. Karl Asplund tog studentexamen i Nyköping 1908 och läste sedan konsthistoria i Uppsala med fil.kand. 1911. Han avlade doktorsexamen i Stockholm 1915. Från 1922 till 1953 arbetade han som verkställande direktör för Bukowskis konsthandel i Stockholm. Asplund skrev också företagets historik 1945. Under en rad år var han dessutom konstanmälare i Dagens Nyheter (1914-21) och Svenska Dagbladet (1922-34).
     Asplund översatte även engelsk och fransk lyrik. Han skrev dessutom memoarer, en biografi över diktarkollegan Bo Bergman samt några reseböcker. När det gäller hans omfattande produktion av konsthistoriska arbeten kan nämnas böcker om Ander Zorn, Nils von Dardel och Ivar Arosenius m.fl. Källa: Alex författarlexikon


Kompasssen, av Karl Asplund (1890-1978)
(ur Världsliga visor : dikter. Stockholm : Bonnier, 1913.)

Med själ av längtan i en kropp av stål
står skarp och spänd kompassens blåa nål
och viker ej mot öster eller väster
men siktar skälvande emot sitt mål.

Men om en gång vid polen själv den står,
i rolös cirkel nålen går och går
och borrar spetsen darrande mot jorden
mot något, som den ändå aldrig når.


***

  Jag har hittat ett litet lektorsomdöme om nästa bok. Det hämtade jag ur Biblioteksbladet, sjunde årgång, 1922. I bladet angavs även priset för boken. Det uppgick till 12 kronor. För några veckor sedan erbjöds samma bok, Hussain Azads "Persiska dikter", för 900 kronor.

  Boken är uppdelad i två avdelningar, en lyrisk-didaktisk i fyraradiga strofer och en i tvåradiga så kallade mésnavijat. Översättningen är gjord av Erik Hermelin(1860-1944).
  Hermelin är mest känd för sina översättningar av Jacob Böhme och sina internationellt sett tämligen unika översättningar av främst klassisk persisk poesi skriven av sufiska diktare, främst från perioden 1000–1400 e. Kr. Sammanlagt har han översatt över 10 000 sidor i 36 volymer. Källa: Wikipedia

  Jag har valt en kort strof ur den första avdelningen, författad av Sehabi Asterabadi.

(Ur Persiska dikter / öfvers. från persiskan af Erik A. Hermelin. Stockholm : Norstedt i distr., 1921.)

Jag har funnit denna verldens trädgård endast vara en bur;
Och dess fåglar har jag funnit vara endast lustar och begär.
Från varats morgon till icke-varats natt
Har jag, alltsedan jag öppnade mina ögon, endast sett ett andedrag.


***

  Slutligen så erbjöds Oscar Levertins minnesupplaga i sex band från 1931 för $80 av Aspington Antikvariat. De sex böckerna utgör drygt 1500 sidor.

  Levertin var litteraturhistoriker och kritiker, född på Gryt vid Norrköping. Fadern, av judisk börd, var konst- och antikvitetshandlare och Oscar Levertin växte upp i en liberal, kulturell miljö. Efter att ha tagit studenten i Stockholm 1881 bedrev han universitetsstudier i Uppsala. Han blev fil.lic. 1887 och docent i litteraturhistoria 1889.
  
     Under sina vistelser utomlands tog Levertin intryck av tidens kulturella strömningar. Han var tidigt orienterad mot det franska - licentiatavhandlingen var en studie av farsen i Frankrike mellan renässansen och Molière. I Levertins dikter märks påverkan från Nietzsches filosofi och fransk symbolism. Han introducerade sekelskiftesdekadens och symbolisterna inspirerade honom till att frigöra sig från den etablerade bundna formen. Hans lyrik - symbolisk tankedikt, kärlekslyrik och episka dikter - har dock numera nästan fallit i glömska, uppfattad som alltför konstlad och överlastad på bilder. Redan samtiden gav hon dessutom kritik för dålig språkbehandling. När det gäller prosadiktningen präglas den av livsdyrkan och fantasi. Novellerna är ofta pastischartade och har historiska motiv. Källa: Alex författarlexikon

Sommarkväll, av Oscar Levertin (1862-1906)
(Ur Oscar Levertins dikter. Stockholm : Bonnier, 1942.)


Nu sjunker soln bak dunkla holmar,
dess färgglöd domnar innan kort;
från sädesfältens gula volmar
var glansig strimma sipprar bort.

På stigar och på gröna gärden
sig sommarkvällens tystnad lagt.
Med gråa vågslag vaggar fjärden
och slår mot stranden halvt försagt.

Min ungdom kvällas och det lider
mot mödans jämngrå arbetsår.
Av dröm och dikters groningstider
försvunnit snart vart solblankt spår-

Min unga vredes blodfärg slocknat,
passionens purpur kolnat ner.
Mot horisont, där töcknet tjocknat,
med kvällstrött blick mitt öga ser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar