onsdag 7 juni 2017

Living on the (h)edge

  Äntligen kan jag skymta lite ekopoesi bakom den snåriga lyrikhäcken. Min upplysta ciceron heter Helen Moore och boken har titeln, Hedge fund : & other living margins.

***


  Helen Moore har förekommit en gång tidigare i bloggen. Hon är en prisbelönt eko-poet och aktivist, baserad i Somerset, sydvästra England. Hon studerade franska och tyska på Hertford College, Oxford, och fick en distinktion för sin MA i Comparative and General Literature från Edinburgh University. Hennes debutsamling, Hedge fund : & other living margins, publicerades av Shearsman 2012 och beskrevs av Alasdair Paterson som “in the great tradition of visionary politics in British poetry”. Källa: Shearsman Books


  Titeldikten är mycket bra. Den är uppbyggd som så att huvudtexten löper till höger i små korta avsnitt, som sedan delas av i vänsterspalten av kursiva rader om finansmarknaden och vår beroendeställning till de ekonomiska systemen. Väldigt effektfullt.
  Jag tar endast med den avslutande tredjedelen.


Hedge Fund (extract), by Helen Moore
(From Hedge fund : & other living margins. Bristol [UK] : Shearsman Books, 2012.)
                                           ...


                                           Dog Rose - thorns
                                           like bloody fangs;
                                           memories of blooms
                                           that tea-cup Butterflies in June.

                                           Cocoons, gossamer-stretch
                                           between stems;
                                           new risings of Ivy up old posts;
                                           a Wren's nest tight as a child's fist;
                                           Spindle, Holly;
                                           and snagged on Bramble,
                                           these newspaper flags.

on which the modern world
has come to depend. Now
it seems it's on life support -


                                           Switch mechanical,
                                           stink-horn diesel,
                                           the implacable wheels and reach of a
                                           tractor's machete. Random execution,
                                           the insane-making crunch,
                                           while the contractor sits
                                           muffled in his cab,
                                           on the wheel his hands
                                           stiff as supermarket quotas...

share values in free-fall,
as investors predict their own
dwindling margins and returns.


***

  Även nästa dikt drar uppmärksamheten till sig genom ett stilistiskt drag. Texten lyfter fram det faktum att ett stort antal arter av vildblommor är nära utrotning och att flera av dem redan gått förlorade för de brittiska öarna.


The Fallen, by Helen Moore
(From Hedge fund : & other living margins. Bristol [UK] : Shearsman Books, 2012.)


Ghost orchid

Here lies Ghost Orchid;
once haunted Beechwoods -
rest in peace.

Here lies Small Bur-parsley;
legion pot-herb of wastelands -
rest in peace.

Here lies Alpine Bladder-fern;
crosiers lost from damp highland rocks -
rest in peace.

Here lies Cottonweed;
assieged from Britain's beaches -
rest in peace.

Here lies Purple Spurge;
eternally procumbent -
rest in peace.

Here lies Marsh Fleawort;
ditched from fens, unrecorded -
rest in peace.

Here lies Downy Hemp-nettle;
the deceased passed unremarked from fields -
rest in peace.

Here lies Summer Lady's-tresses;
style totally outmoded -
rest in peace.

Here lies Lamb's Succory;
succumbed to high-yield wheat -
rest in peace.

And with each plant, its embedded companions,
the Unknown Biota lost to steady human pressure -
may your souls also rest in peace.


***

  Slutklämmen anspelar på Peter Pan och landet Ingenstans. Vart ska våra barnbarn ta vägen när naturens resurser är ödelagda.The Never-never Land, by Helen Moore
(From Hedge fund : & other living margins. Bristol [UK] : Shearsman Books, 2012.)

On Ecological Debt Day, September 23rd, 2008

Planet in the red, we've pawned our Great Mother. For
tomorrow's reserves - forests, fish, topsoil, minerals - we're
indebted to  our children. They themselves will live on Mars,
reading Peter Pan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar