måndag 12 juni 2017

Ett årtag för alfabetet

  Om man ägnar sig åt sjöliv så är man väl inte helt obekant med Ö:n. Ikväll tar vi ett tag om bokstaven Å, färdas längs Ä, för att slutligen mynna ut i Ö.

***


Å som i Åra - redskap för att med handkraft driva en båt framåt. En åra kan brukas på olika sätt: rodd, vrickning, paddling m.fl. Det vanligaste sättet är att ro, antingen med en åra eller med ett par. Vid rodd hanteras åran som en hävstång liggande på relingen i en årtull. För att balansera tyngden av årans blad är ofta årlommen (den inre delen fram till handtaget) av grövre dimension än åran i övrigt. 

Använt sedan äldre fornsvensk tid. Ursprung omtvistat. Källa: NE

*Åran, av Lennart Sjögren (f.1930)
(Ur Dagen före plöjarens kväll : dikter. Stockholm : Bonnier, 1984.)

Den som finner en sönderslagen åra
kan inte med bestämdhet säga
att ett skeppsbrott ägt rum

men troligt är att en roddare
funnits på vattnet

en glömska kan ha uppstått hos honom
sitt namn
överlämnade han åt strömmen
och avsade sig årans möjligheter.


***

Ä som i Älv - är detsamma som flod. Man brukar kalla de största och bredaste floderna i Sverige, Norge och Finland för älvar.

HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. älf; samma ord som det tyska flodnamnet Elbe; ev. besl. med lat. albus 'vit'. Källa: NE

*

Med älven (utdrag), av Tomas Tranströmer (1931-2015)

(Ur Mörkerseende. Göteborg : Författarförlaget, 1970.)

Hängbro, Dala-Floda

Och under hängbron störtar vattenmassorna

förbi. Här kommer timret. Några trän
styr som torpeder rakt fram. Andra vänder
på tvären, snurrar trögt och hjälplöst hän

och några nosar sig mot älvens stränder,
styr in bland sten och bråte, kilas fast
och tornar upp sig där sm knäppta händer

orörliga i dånet. . .


***

Ö som i Öresund - sund mellan Skåne och Själland vilket tillsammans med Stora och Lilla Bält utgör Östersjöns förbindelse med Västerhavet. Öresunds gränser dras i norr mellan Kullens fyr på Kullen och Gilleleje på norra Själland och i söder mellan Falsterbo och Stevns fyr på sydöstra Själland, vilket ger en totallängd av 118 km och en största bredd på 28 km.   Sundet är som smalast, 3,5 km, mellan Helsingborg och Helsingør. Där och i övriga norra Öresund är vattendjupet runt 30 m. Tröskeln mot Östersjön är 8,5–9 m djup och ligger i Drogdenrännan mellan de danska öarna Amager och Saltholm och mellan Saltholm och Malmö. Sydväst om sundets tredje största ö, Ven, återfinns det största djupet, Landskronadjupet, 58 m. Källa: NE

*


Tretåig mås, siktad vid Kullens fyr (utdrag), av Jesper Svenbro (f. 1944)
(Ur Blått : dikter. Stockholm : Bonnier, 1994.)

Svävningskänslan i Lars-Erik Larssons musik
var jag förtrogen med: han måste ha sett
samma vattenvidder som jag, uppfyllts av samma ljus
längs samma buktande strandlinje,
känt sommarens långsamt stigande rörelse
i en yttervärld som redan var inre:
det var som att stå och se upp mot nordväst
där norra Öresund omärkligt övergår i Kattegatt
en dag med stiltje och ljusblå himmel,
med soldis som förseglade horisonten -
vattenytans blanka skinande dyningar
med en enstaka flytande tångruska
eller plankbit som häver sig häver sig
sakta och speglande, medan havet
utsänder svalka i det intensivt lysande töcknet
av mikroskopiska saltkristaller -
svävande i luften där sundet öppnar sig
mot ett ofantligt bortom och en ensam tretåig mås
illa medfaren efter sin vistelse i ett hinsides
som enda överlevande varelse nu blir synlig
där den kommer glidande inåt mot fyren på Kullaberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar