tisdag 20 juni 2017

Ersatz ger grannarna från öst : en röst

  Dagens inlägg handlar om Ersatz, ett förlag med säte i Stockholm som främst ger ut översatt litteratur från tyska och ryska. Fram till 2010 hade jag ingen vidare koll på deras utgivning. Sedan har jag läst Vizma Belševica, Durs Grünbein, Dmitri Plax, Friedrich Hölderlins "Kom nu, eld!" och Michail Lermontovs "Demonen".
  Just Vizma Belševica ger jag uppmärksamhet åt i mellanakten.

***

  "Ersatz är ett allmänutgivande bokförlag i Stockholm, grundat 1994 av Anna Bengtsson och Ola Wallin. Förlaget ger främst ut översatt litteratur från framför allt ryska och tyska, men även från andra språk, och svenska originalproduktioner intar en allt större plats i utgivningen. Ersatz värnar om kvalitet i alla led av produktionen och använder sig endast av arktryck och träfritt papper." Citat från förlagets hemsida.


*

  Mina första exempel är hämtade från mastodontverket "Swinging with neighbours" (Ersatz, 2006), som sin engelska titel till trots var ett samverkansprojekt mellan författare och konstnärer i Norden och Ryssland.

  Det ledde till en dokumentärfilmserie, en festival och ett nätverk. Samt till denna bok med dikter på originalspråk och med svenska tolkningar. Boken är på nästan 1000 sidor och dikterna står för två tredjedelar av dessa. Redaktörer för boken är: Aase Berg och Carl Dieker.

  Författarna presenteras i alfabetisk ordning och börjar med Naja Marie Aidt från Danmark och avslutas med Merja Virolainen från Finland. Jag kan inte rekommendera att ni läser boken i ett svep. Det gjorde jag. Det blir nästan övermäktigt. När jag nästan nått halva textmassan så räddades jag av Arne Johnssons stillsamma sommarlugn.

(Ur Swinging with neighbours : [dikter och essäer av 37 poeter & 3 kritiker på 5 språk : 5 "ingångar" till den nordisk-ryska samtidspoesin] / redaktörer: Aase Berg & Carl Dieker ; [översättare: Lars Gustaf Andersson ...]. [ur 
Förvandlingar, av Arne Johnsson. Symposion, 1985].)


juni sommaren har en kropp av vind du är
ett barn vid stranden
hundarnas skall bärs genom kvällens lätta fukt
längs stigarna över ängen sjön du är inte
rädd det är ormens och svalans tid de rör sig
genom dig de har sin frihet tänker du men din är
större ty du kan låta dem du är sjön
utan tro eller tvivel du bär dem
som kan bäras de andra skänker du åter så småningom
som att öppna handen när leken är slut förvandlingars
tid du är den sjö du sitter vid det gräs den luft
du är det barn du var
pupillen vidgas mot natt sjön
mörknar djuren kommer för att dricka dig du
överlämnas med tystnad som lösen du är
deras tungor jag lägger ut båten du är jag


*


  Jag ger er ytterligare ett exempel. Denna gång av en ny bekantskap för mig, Riina Katajavuori.

(Ur Swinging with neighbours : [dikter och essäer av 37 poeter & 3 kritiker på 5 språk : 5 "ingångar" till den nordisk-ryska samtidspoesin] / redaktörer: Aase Berg & Carl Dieker ; [översättare: Lars Gustaf Andersson ...]. 
Svensk tolkning: Henrika Ringbom. Stockholm : Ersatz, 2006.)

Dagen blev snorig
för det fanns ett rop i morgonen.
Dagen noterades ner i New York,
Tokyo frågade och Kyoto friade.
Spåret av ropet bestod.
Dagen gick till havets botten
till den iskalla nattliga skrubben
och ropet hördes fortfarande,
dess långa allt stelare eko.
Dagen nådde sin topp,
föll sönder i barr,
rullade ner i avloppet
medsols,
på den här klothalvan.
Ropet bestod och axen ruttnade
och ingenting växte ur den här
svarta jorden.
Dagen föll och höll om sitt huvud,
grumlig var den, trång dess skalle.


***

  Nästa titel från Ersatz är nog den bok ur deras utgivning som gett mig störst nöje. Vizma Belševica var en passionerad kärleksdiktare och naturlyriker. Trots det sammankopplas hon främst med sina tidiga politiska dikter. Av den anledningen var den rika urvalsvolymen som Ersatz gav ut 2010 enormt befriande.


Fjärran . . . av Vizma Belševica (1931-2005)

(Ur Dikter 1955-1995. [ur Årsringar, 1969]. Tolkningar av Juris Kronbergs. Stockholm : Ersatz, 2010.)

Att ta av sig barfota
Att vada ut på ängen vid viken
När morgondimma ännu täcker
Flodens gröna fåra.

Att känna grånat vasstrås
Milda beröring
Att för ett ögonblick lägga kinden
Vid johannesnyckelns purpurröda blomma.Att tillsammans med vågorna
Skopa solens fuktglänsande guld -
Och resa sig som antikens Antaios
Fylld av nya krafter.

Nu tycks det mig
Att i hettan på främmande vägar
Han ofta sörjde sina hemtrakter -
Den grekiske mytens berättare.


***

  Ersatz förläggarduo Anna Bengtsson och Ola Wallin 

förärades i mars månad, efter beslut från Svenska Akademien, Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris för år 2017. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket. Källa: svenskaakademien.se

*

  En svensk författare som funnits hos Ersatz sedan 1997 är Dan Gustavsson. För fyra år sedan gav han ut en märklig bok med 999 treradingar (haikuformat), som delvis var inspirerade av Dantes "Den gudomliga komedin". Tre av dessa haiku-dikter får avsluta besöket hos förlaget Ersatz.


(Ur Dantepartiklar / Dan Gustavsson. Stockholm : Ersatz, 2013.)

180.1

Vårregnet droppar
över spädgröna knoppar
och päronmossan.

180.2


Limbo hos Dante
är en sorg utan smärta
som aldrig tar slut.

180.3

Plötsligt gör smärtan
vad sorgen inte kunde
under en livstid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar