torsdag 7 april 2016

Stjärnor och berömmelse

  Jag tyckte det var synd att förra veckans Utblick inte fick så många läsare, trots sitt intressanta innehåll. Därför försöker jag bräcka det genom att berätta om nyheter som ännu inte ägt rum. Det handlar om en svensk poesihistorisk antologi samt om nästa utgåva av Oprah Magazine. Men jag inleder med att berätta vem som utsetts till Scots Makar - The National Poet of Scotland. Den tredje i ordningen.

Bill Murray (lyrikälskare)

***

  Det är ingen ny bekantskap som intar rollen som skotsk nationalpoet. Jag har tidigare skrivit om Jackie Kay och hennes adoptionsbakgrund. Nu efterträder hon Liz Lochhead som innehade positionen mellan 2011 och 2016. Skottlands första nationalpoet var Edwin Morgan, från 2004 till 2010.

Jackie Kay
New National Poet of Scotland

  Förra gången gav jag er en dikt från Jackie Kays debutsamling. Den här gången får ni ett exempel av senare datum.

The Moon at Knowle Hill, by Jackie Kay (f. 1961)
(from Red, cherry red. London : Bloomsbury, 2007.)

The moon was married last night
and nobody saw,
dressed up in her ghostly dress
for the summer ball.

The stars shimmied in the sky
and danced a whirligig;
the moon vowed to be true
and lit up the corn rigs.

She kissed the dark lips of the sky
above the summer house,
she in her pale white dress
swooned across the vast sky.

The moon was married last night,
the beautiful belle of the ball,
and nobody saw her at all –
except a small girl in a navy dress

who witnessed it all.

***

  Om ett par veckor finns en ny svensk poesiantologi ute i bokhandeln. Det har tidigare getts ut antologier som sträcker sig från begynnelsen till modern samtid och som bär titeln "Svensk poesi". Den här gången sägs redaktörerna ha gjort ett annat författarurval (djärvare??) än sina föregångare. Jag blev nyfiken på samlingen av den anledningen att redaktörerna bakom boken är litteraturvetaren Daniel Möller (expert på Olof von Dalin, bland mycket annat) och Tranströmerkännaren Niklas Schiöler.
  Tills boken finns i handeln (synd att jag inte har födelsedag i april) får ni ett exempel från 1700-talet.

Ängsö slott

Engsönöjen, av Olof von Dalin (1708-1763)
(ur Röster i Västmanland : en antologi. Redaktör: Per Helge. [Stockholm] : En bok för alla, 1996.)

Som källan bortrinner
          på blomstrande fält, 
vår tid här försvinner
          bland nöjen så snällt. 
När riksdunder lossas,
          när krigshärar slåss, 
när jättarne krossas.
          det rör dock ej oss. 

Längst bort från de strålar,
           som blinda vår värld, 
där stoltheten prålar
           bland ängslan och flärd,
vårt sinne vi föda
           med sanning och tro.
och kroppen vi möda
           med rothuggnings-ro. 

Att hovet betrakta
         man lär av vår sjö,
som hastigt och sakta 
         kringvärvar vår ö:
när himlen bepryder
         hans lugn och hans glas,
han snarast betyder
         storm, buller och ras.

Ordförklaringar: Snällt ('snabbt'), riksdunder ('stora händelser i riket'), rothuggnings-ro ('nöjet att röja mark'), betyder ('förebådar'), ras ('raseri').

***


  I nästa nummer av O - The Oprah Magazine har redaktionen låtit skådespelaren Bill Murray ("Lost in translation", m.fl.) välja ut några diktfavoriter. Han steg ytterligare i anseende hos mig när han valde följande fyra dikter: "Oatmeal" by Galway Kinnell, "What the Mirror Said" by Lucille Clifton (Yes!!), "I Love You Sweetheart" by Thomas Lux

och så en text av, gissa vem?!

Famous, by Naomi Shihab Nye (f. 1952)
(from Words Under the Words: Selected Poems. Portland, Or. : Eighth Mountain Press, 1995.)

The river is famous to the fish.

The loud voice is famous to silence,   
which knew it would inherit the earth   
before anybody said so.   

The cat sleeping on the fence is famous to the birds   
watching him from the birdhouse.   

The tear is famous, briefly, to the cheek.   

The idea you carry close to your bosom   
is famous to your bosom.   

The boot is famous to the earth,   
more famous than the dress shoe,   
which is famous only to floors.

The bent photograph is famous to the one who carries it   
and not at all famous to the one who is pictured.   

I want to be famous to shuffling men   
who smile while crossing streets,   
sticky children in grocery lines,   
famous as the one who smiled back.

I want to be famous in the way a pulley is famous,   
or a buttonhole, not because it did anything spectacular,
but because it never forgot what it could do.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar