söndag 10 januari 2016

I tystnadens sena timma

  Diktarkeologen har för avsikt att titta på tio författarskap under söndagarna. Den här gången blir det både kända och bortglömda författare. Fokus ligger på deras tidiga arbeten. 
  Första studien är ganska enkel att göra eftersom Gunnar Ekelöfs verk är grundligt dokumenterade, även av honom själv, och manuskripten finns bevarade i Uppsala Universitet.

Gunnar Ekelöf
Foto från ekelut.dk

  Gunnar Ekelöf, (1907-1968), var en svensk författare, poet och översättare. Han var ledamot av Svenska Akademien från 1958.

  Ekelöf tog studentexamen 1926 i Stockholm och bedrev sedan orientaliska studier vid School of Oriental Studies i London. Han grundlade tidigt ett livslångt intresse för indisk, arabisk och persisk kultur. Ekelöf avbröt emellertid sina studier i London och vistades åren 1929-30 i Paris, där han studerade musik – i ungdomen ville han bli musiker – och kom i kontakt med tidens avantgardistiska kretsar, både författare och bildkonstnärer. Källa: Alex författarlexikon

  Fram till den verkliga debuten i tidskriften Spektrum 1931 hade Gunnar Ekelöf samlat dikter och diktfragment i skrivbordslådan. Tillkomståren för de första alstren var 1927-28. Långt senare, 1946, gavs en del av det materialet ut med noter av författaren. Flera av dikterna hade hämtat inspiration från orientalisk mystik.
  Tack vare Ekelöfs kommentarer vet vi att följande dikt var den första som han färdigställde. Källa: Reidar Ekners kommentarer i Skrifter 1 (Bonnier, 1991)

(Ur Skrifter. 1, Dikter 1927-1951. ; [Skärvor av en diktsamling : Dikter 1927-28]. Stockholm : Bonnier, 1991.)

  De avlövade träden sträckte sina kala svarta armar mot himlens tröstlösa grå och i regnet som sakta föll sedan morgonen tystnade vindarna och dog bort.
  Ur djupet av mig själv betraktade jag, förenklad och förverkligad, de tusen slöjorna som en gång dolde gudens ansikte och den dimhöljda, overkliga naturen som en gång var mitt jag.
  Och den färglösa, fulländat entoniga musiken i mitt hjärta.
  Mot aftonen bröt solen fram genom de blågrå molnen och kastade sina sneda strålar mellan fuktiga glänsande trädstammar. Regndropparna i det späda smaragdgröna gräset gnistrade.


***

  Spektrum var en litteratur- och kulturtidskrift som utgavs i Stockholm mellan 1931 och 1933. Initiativtagarna och redaktörer var Karin Boye, Erik Mesterton och Josef Riwkin. Man hade även ett förlag som bland annat gav ut Gunnar Ekelöfs första diktsamling.

  Livslängden var endast två år och ett dussintal nummer, men den kom att få stort inflytande på det svenska kulturlivet. Gunnar Ekelöf debuterade i det första numret och blev snart också redaktör. Han bidrog även med översättningar av Arthur Rimbaud och Robert Desnos. Källa: Wikipedia

  Här följer Gunnar Ekelöfs debutdikt:

Oktoberspegel, av Gunnar Ekelöf
(Först publicerad i Spektrum, 1931 årg. 1, nr. 1, s. 46.)

nerverna gnisslar stilla i skymningen
som flyter genom fönstret grått och sakta
de röda blommorna värker stilla i skymningen
och lampan sjunger ensam i ett hörntystnaden dricker det stillsamma höstregnet
som inte längre gör grödan något gott
de knäppta händerna värmer varandra
de stela blickarna falnar i glöden


***

  Ekelöf debuterade 1932 med diktsamlingen "sent på jorden", utgiven på tidskriften Spektrums förlag. Den lanserades som vår första surrealistiska diktsamling. Här finns också surrealismens drömvärld liksom inflytande från det abstrakta måleriet, bland annat experimenterar han med typografiska effekter. Dessutom förekommer enbart små bokstäver. Källa: Alex författarlexikon

Debutbok av Ekelöf
med Otto Carlsunds plansch

skymning, av Gunnar Ekelöf
(ur sent på jorden : dikter 1927-31. Stockholm : Spektrum, 1932.)

pärlemorkvällen djupnar som ett snäckskal i havet
och alla världens länder ligger fjärran under aftonmolnens gyllne
    bränning över horisonten framför mig och bakom sjunger
    grodvårtorna i träsket som små klockor
fåglarna somnar djupt i himlens vita dun som vinden skakar ut
    över sovande vatten
drömmarna sover redan och blommorna somnar in i kvällens lugna
    andedrag som kommer med kornknarrens stillsamma
    vaggsång och syrsornas spådomar medan den långa
    skymningens halvslutna ögonlock och gräsets svarta
    ögonfransar stilla speglar sig i vattnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar