onsdag 1 februari 2017

Vitala strängar och verktyg

  Dagens tre ord i bloggens kroppsalfabet kan samlas under rubriken vitala. Även dikterna har några gemensamma drag.

***


M som i Muskel - (latin musculus ’liten mus’, ’muskel’, diminutivform av mus ’mus’ på grund av likheten mellan en mus och en muskel i rörelse), hos djur inklusive människa vävnad som är byggd för sammandragning (kontraktion) och som utför kroppens rörelser samt formförändring av kroppens organ.
Nyanser: 
a) specifikt om synliga muskler (som tyder på styrka): spelande muskler under den glänsande huden 
b) bildligt: stormakterna började visa musklerna
Historiskt sedan 1704. Källa: NE


(Ur Den som inte talar är död : en berättande dikt i nittiosex kapitel / Kristian Lundberg. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2003.)

Handen när den
sträcker sig ut från kroppens sida
fångar hennes ryggs muskler
när de går ner i vila under
den tyngd som är min kropp
Jag är levande min kropp bär
en egen berättelse, susande genom
blodsystemet
Jag är levande tänker jag
och ser kartan ligga utvecklad
på köksbordet med sina irrande
gångar och torg, någonstans
mitt inne i detta står den pojke
som var jag, lindad surrad
omkring ett träd, täckt med
vatten, flytande löv, törstiga
strupar - du är en förgörande
lampa
Du andas bort mig


***

N som i Nerv - (latin nervus ’sena’, ’muskel’, ’(tarm)sträng’, i plural även ’nerver’), nervus, nervtråd, ett knippe långa utskott (axoner) tillhörande nervceller (neuron) som är belägna i centrala nervsystemet eller i nervknutor (ganglier) vilka ingår i det perifera nervsystemet. Man skiljer mellan hjärn- och ryggmärgsnerver.

Hjärnnerverna (kranialnerverna) utgår från hjärnstammen och ryggmärgsnerverna (spinalnerverna) från ryggmärgen. En nerv som leder impulser till en muskel eller en körtel kallas motorisk, och en som förmedlar impulser från känselkroppar till centrala nervsystemet kallas sensorisk.


nervbana; nervcell; nervgift; nervretning; nervryckning; nervskada; nervsystem; ansiktsnerv; hörselnerv; smaknerv; spinalnerv; tandnerv; impulsflödet i ~erna från hjärnan till de olika organen; blockering av ~erna vid vissa smärttillstånd

Historiskt sedan 1736. Källa: NE


*

Blommor, av Robert Warrebäck
(Publicerad i Post Scriptum, Juli 2014.)


se månen på himlen; glaspipan som fylls av rök

vålnader
det finns så många olika solar, jag ser
dem slockna varje dag
människor försvinner
när ingen tänker på dem
i deras låsta rum
gräset klibbar mot fingrarna och jag blir fetare
sundare, tristare
en dag återvänder vi
till dina låsta rum
med nerverna virade kring predestinerade trådar
som drar dig dit du måste vandra,
förvandlar det sociala arvet
till blind verklighet
men vi nöjer oss med det
för den här gången,
ty solen är en blygsam blomma i natt,
har vi tur
vecklas den ut när morgonen kommer
och en strimma ljus
hälsar oss välkomna
genom persiennerna

***

O som i Organ (latin organum egentligen ’verktyg’, ’instrument’, av grekiska organon ’verktyg’, ’instrument’, ’kroppsdel’), kroppsdel med speciell funktion bestående av ett flertal vävnader (cellsystem), t.ex. lungorna (uppbyggda av bl.a. epitel, brosk och glatt muskulatur) eller armarna (uppbyggda av ben, bindväv och muskelvävnad). 
  Exempel på organ hos växter är blad, blommor eller rötter.
Historiskt sedan 1790. Källs: NE


(Ur Skall, av Agnes Gerner. Stockholm : Bonnier, 2014.)

Civilisationen har kämpat
förgäves:
Jag förblir
ett myller av organ och nerver,
sprakande som
eltrådar spända
högt över åkrarna, morgonen efter
det stora regnet

-


Kroppens fantastiska
funktionalitet
gör den estetiskt frånstötande

Korta, muskulösa lemmar,
öron, näsa
Jag hör allt, ingen doft undgår mig
Jag kan lyfta höghus

De mäter fettets tjocklek
benens densitet
Min svaga syn är en belöning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar