onsdag 22 februari 2017

Genetiken befruktar alfabetet

  För ovanlighetens skull så var det inga som helst problem att välja ord och dikter till bokstäverna X, Y och Z i alfabetet.


***

X som i X-kromosom - är en typ av kromosom finns i två exemplar hos honor men bara ett exemplar hos hanar. X-kromosomen är en könskromosom. Det är könskromosomerna som bestämmer om en befruktad äggcell ska utvecklas till en hane eller till en hona.

  Alla växter och djur har ett bestämt antal kromosomer i varje cell. Människan har 23 olika typer av kromosomer, och i varje cell finns två kromosomer av varje typ. Vi har alltså 46 kromosomer i varje cell. Man säger att de två kromosomerna som är av samma typ tillsammans bildar ett kromosompar. I äggceller och spermier (könsceller) finns det bara en kromosom av varje typ, alltså 23 kromosomer.

Historiskt har begreppet använts sedan 1925. Källa: NE

*


(En dagsvers av Alf Henrikson, 1905-1995.)

X-kromosomen käraste vän, 
är dubbel hos kvinnor men enkel hos män, 
vore ordningen omvänd i skapelsens plan, 
skulle kvinnor ha basröst och karlar sopran.

***

Y som i Ytteröra auris externa, hos däggdjur inklusive människa öronmusslan och den yttre hörselgången. Ytterörat fångar upp och förstärker ljudet. Hos många däggdjur används ytteröronen också till visuell kommunikation; hos bl.a. hund avspeglar öronens ställning sinnesstämning och social ställning. Elefanternas stora öron fungerar även som värmeavgivande organ. Bl.a. valar och sirendjur saknar ytteröron.
Historiskt använt sedan 1851. Källa: NE

finsk trollformel, av Sjón
(Ur Stensamlarens sång ; översättning: John Swedenmark ; urval: Sjón och Johan Swedenmark. Malmö : Rámus, 2014.)


spjälgaller

av kött och blod
speldosor
av ben och brosk

och att ta steg efter steg och

steg efter steg
och att ta steg efter steg och
steg efter steg

genom den tredimensionella kánonsången


när de inspelade inälvorna

undviker ytterörat


den inre människan
lyssnar på sig själv
hör sina öron lyssna

på pipet från bukspottkörteln

på gråten från mjälten
på fräset från lungorna
på sången från njurarna
på dunket från kapillärerna
på viskningarna från levern
på knattret från nervsystemet
på mullret från tunntarmen

och så vidare

vida berömt
vidare

¤


för att inte tala om ballongdemonen

som kan blåsa upp organen ett efter ett
och släppa lös dem på torget med ett frust

***

Z som i Zygot - (av grekiska zygōtos ’sammanokad’, ’förenad’, av zygon ’ok’, eller 'parvis'), den cell som uppstår vid sammansmältningen av en honlig och en hanlig könscell, dvs. i samband med befruktningen, och som sedan utvecklas till en individ. Zygoten är ibland ett vilstadium.
Historiskt sedan 1878. Källa: NE

(Ur Händerna lägger ner kransen : svart exlibris, av Åsa Maria Kraft. Stockholm : Bonnier, 2001.)

...

Hur lönlöst jag givit honom föda
hans tunna genomskinlighet ville jag

fylla inifrån av mörkt jordiskt kött.
En blek sträng där - en blodström rinner.

Jag ville inte se honom så - död
men säger han med tunna stämman:

"Är inte min död, min? Kunde du inte
släppa den        släppa mig; mjukare"Ja, rätten till en död - det förespråkar
sonen - rätten även för minsta zygot

som ångrat sig igen. Som valde fel: "Nej
jag är inget missfoster: En tidig död -

det vanligaste ödet - det är du
min kära mor som är den udda!" Jag ser

mig om bland magerhet, döda gestalter
hans ultraljudsspegel är sann. Jag ser:

(...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar