lördag 31 maj 2014

Moment 22: Bloggen härdas

Mina två andra bloggar (just nu vilande), "Boktornet - en kort rockad från Ferlin till Fischer" samt "Hipponomen", tog paus efter 18 resp. 21 inlägg. Tidsbrist och avtagande lust låg bakom. Kan det räknas som Moment 22[?!] att inte nå längre? Men idag signerar Poeten sitt 22:a inlägg i "Poetry with Blues". Hurra!

Det är lördag så det blir poesifyllt alfabet med bokstäverna G - H - I. Diktsamlingen som I-dikten är hämtad ifrån inspirerade mig och sonen att starta en daglig omröstning på bloggen. Under sju dagar kan ni studera, och betygsätta, konstverk som är skapade i annorlunda material. Det blir tre konstverk per dag. Dagens konstnärer har använt vedträn. Ryan hade väldigt roligt när han valde ut konstverken och han ser fram emot era betyg. Ni förblir anonyma.

Nu till bloggens alfabet.

G som i Glans - I ordböckerna tillskrivs ordet tre betydelser.

1) ljus, skimmer från blank yta

2a) (bildl.) härlighet, i all sin glans
2b) eller förhöja stämningen, göra festlig, sprida glans
3) med stor framgång, klara något med glans

Det finns besläktade ord inom holländskan, engelskan och tyskan men ursprunget får ändå betraktas som osäkert.

Dan Andersson lyckas emellertid sprida ljus i sin dikt.

Helgdagskväll i timmerkojan, av Dan Andersson (1888-1920)
Verserna 3-5.
(Ur Kolvaktarens visor. Stockholm : Tiden, 1915.)

...


Under stjärnornas glans flyger nattens dis

som ett sus över barkhöljt tak,
och det tjuter i Lammeloms sprickande is,
där det stöper från öppen vak.

Det är mil efter mil till lador och hus

där frosten går tjurig vid grind,
här är lustigt i stockeldens gula ljus,
som darrar i nattens vind.

Du är fager, Brogren, i eldglans röd,

där du gnider din svarta fiol,
för mat och för brännvin du glömt all nöd,
och din panna är ljus som en sol.


***

H som i Härd - Även det här ordet har oklart ursprung. Besläktade ord finns inom holländskan (haard) och engelskan (hearth). Historiskt har härd likställts med eldstad, men i själva verket är en härd ett centrum för något (tänk på ordet oroshärd). Eldstadens placering, oftast i mitten av rummet, förklarar den äldre bestämningen. 

By The Hearth-Stone, Sir Henry Newbolt (1862-1938)
(From Collected Poems 1897-1907. London : Nelson, [1910?].)

By the hearth-stone
She sits alone,
The long night bearing:
With eyes that gleam
Into the dream
Of the firelight staring.

Low and more low

The dying glow
Burns in the embers;
She nothing heeds
And nothing needs---
Only remembers.
***

I som i Isblomma - är en blomliknande figur bildad av frusen imma på fönster. Men också de förtrollande fenomen som uppstår i ishaven - när vattnet på ytan, av nybildad is, möter kall luft (se bild). Ordet isblomma omnämns först i handlingar från Kungliga Vetenskapsakademien, 1769.


Foto: Matthias Wietz. National Geographic

Fotografen Björn Ullhagen (f. 1955) har gjort konst av frusna blommor. Sedan har poeten Anna Franklin (f. 1959) satt underbar text till dem. När jag köpte in deras "Isblommor" till gymnasiebiblioteket i Västerås satt många elever på rasterna och bläddrade i boken. Nu, sex år senare, är biblioteksexemplaren sällsynta. Det visar på svårigheterna som diktsamlingar och konstböcker möter idag. Men boken går fortfarande att köpa. Så vill du ha en vacker "coffee-table book" i ditt hem, köp den!

Vad sjunger isen för sång?, av Anna Franklin
(Ur Isblommor. Dikter: Anna Franklin; Fotografi: Björn Ullhagen. De engelska översättningarna är gjorda av Tommy Jacobsson. Växjö : Artéa, 2008.)

Vad sjunger isen för sång
ingen alls
vi har för bråttom
för att lyssna

vi har tappat bort
vårt inre
djupet
i sagornas värld

lär dig
höra sången
en annan melodi
tror du vi kan gå över isen
frågar barnet

lägg örat
till sprickornas blommor
lyssna
hör om det bär

nu nu
kan vi gå
Foto: Björn Ullhagen

hör hur isen sjunger
sin sång
det hemliga språket
skatten inom oss

nu nu
kan vi mötas

bara
först då

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar