måndag 12 maj 2014

Fraskuddar

Efter helgens mjukstart med vaggvisa och Afzelius-toner kommer "Poetry with Blues" att övergå i en mer fast form. Måndagar blir formuleringarnas högtidsdag, då deliciösa fraser och talande metaforer sätts i fokus. Helt enkelt en uppvisning i poeters uppfinningsrikedom. De vackra satserna markeras i fetare stil.
Jag tar gärna emot tips på fina formuleringar och favoritcitat. Vill ni fråga om någon textrad, går det bra att mejla bookrooka1@gmail.com. Eller så kan ni lämna en kommentar, här nedan.

Första frasen, samt vers, som jag vill lyfta fram är ett illustrativt skolexempel på en metafor - och används till och med som ett sådant i engelskspråkiga skolor och länder. Dikten är skriven av Carl Sandburg (1878-1967), född i Galesburg, Illinois, av svenska föräldrar. Hans första publicerade verk utkom i pamfletten Reckless Ecstasy, 1904. Så småningom hamnade familjen i Chicago där Carl blev ledarskribent på Chicago Daily News. Samtidigt började hans dikter publiceras i tidskriften Poetry: A Magazine of Verse. Första diktsamlingen blev sedan Chicago Poems, som utkom 1916.

Sammanfattningsvis kan man beskriva hans stil, som en lekfull storstadspoesi med industrierna som fond.

Fog, by Carl Sandburg
(Ur diktsamlingen "Chicago Poems", 1916)
Foto: Mark James Scott, från Flickr.com

The fog comes
on little cat feet.

It sits looking
over harbor and city
on silent haunches
and then moves on.


***
Vi flyttar oss bakåt i tiden, från Chicago och tidigt 1900-tal till Böhmen, närmare bestämt kurorten Teplitz (numera Teplice), i juli 1812. På den platsen förde kulturpersonligheten Bettina von Arnim samman två genier, som hon kände väl och beundrade. Två män med väldigt olika karaktärer, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) och Ludwig van Beethoven (1770-1827).
Konstnären Carl Rohling (1849-1922) har fångat meningsutbytet i verket "The Incident in Teplitz", 1887.Mötet med Goethe inspirerade Beethoven, och två år senare (1814) skapade han orkesterverken "Meeresstille" och "Glückliche Fahrt" för kör, med Goethes texter. Här kan ni lyssna.

Goethe har varit min följeslagare sedan gymnasieåren. Han är källan till de versmått jag praktiserar i mitt eget skrivande. Om ni studerar den svenska översättningen av "Meeresstille" ser ni att översättaren har lämnat den bundna rytmen för en friare tolkning. Den oväntade och "omöjliga" beskrivningen i första raden lägger an tonen för dikten. Uppläsning


Meeresstille, av Johann Wolfgang von Goethe 
(omkring 1795)

Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche ringsumher.

Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuern Weite
Reget keine Welle sich.

Stiltje, av Johann Wolfgang von Goethe
(svensk tolkning: Håkan Rehnberg)

Djup stillhet härskar i vattnet.
Utan rörelse vilar havet
Och bekymrat ser skepparen
Ytan blank runtomkring

Inte en vindil från något håll
Dödlig stillhet – fruktansvärt
I den oerhörda vidden
Rör sig inte en våg

***
Vi återvänder till USA. Den här gången hamnar vi i St. Louis och i en anmärkningsvärd text. Författaren T. S. Eliot (1888-1965), som senare blev nobelpristagare (1948), skildrar en man och en stad. Det är inte någon smickrande skildring.
Dikten är på över 1000 ord, här får ni de första trehundra. Litteraturvetare över hela världen har ägnat mycket tid åt att analysera den. Det tänker inte jag göra. Däremot tänker jag hylla Gunnar Ekelöfs tolkning (missa inte den!). Han lyckas väl, trots att dikten anses omöjlig att översätta. Diktens inledande strof är hämtad från Dantes "Inferno". Vill ny lyssna på en underbar uppläsning av hela dikten, följ länken.


The Love Song of J. Alfred Prufrockby T. S. Eliot
(first published in Poetry: A Magazine of Verse, 1915)

S’io credesse che mia risposta fosse
A persona che mai tornasse al mondo,
Questa fiamma staria senza piu scosse.
Ma percioche giammai di questo fondo
Non torno vivo alcun, s’i’odo il vero,
Senza tema d’infamia ti rispondo.

Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherized upon a table;
Let us go, through certain half-deserted streets,
The muttering retreats
Of restless nights in one-night cheap hotels
And sawdust restaurants with oyster-shells:
Streets that follow like a tedious argument
Of insidious intent
To lead you to an overwhelming question ...
Oh, do not ask, “What is it?”
Let us go and make our visit.

In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.

The yellow fog that rubs its back upon the window-panes,
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes,
Licked its tongue into the corners of the evening,
Lingered upon the pools that stand in drains,
Let fall upon its back the soot that falls from chimneys,
Slipped by the terrace, made a sudden leap,
And seeing that it was a soft October night,
Curled once about the house, and fell asleep.

And indeed there will be time
For the yellow smoke that slides along the street,
Rubbing its back upon the window-panes;
There will be time, there will be time
To prepare a face to meet the faces that you meet;
There will be time to murder and create,
And time for all the works and days of hands
That lift and drop a question on your plate;
Time for you and time for me,
And time yet for a hundred indecisions,
And for a hundred visions and revisions,
Before the taking of a toast and tea.

J. Alfred Prufrocks kärlekssång, av T. S. Eliot
(sv. tolkning Gunnar Ekelöf, publicerad i BLM, 1942, s. 255-259)

S’io credesse che mia risposta fosse
A persona che mai tornasse al mondo,
Questa fiamma staria senza piu scosse.
Ma perciocche giammai di questa fondo
Non torno vivo alcun, s’i’odo il vero,
Senza tema d’infamia ti rispondo.

Så låt oss vandra, du och jag,
nu, när aftonen mot horisontens rest av dag
ligger sövd som sjuklingen på läkarbordet.
Låt oss följa nästan tomma gatustråk,
reträtter för det stilla bråk
som förs på skumma natthotell, av kunder efter tolv,
och ostronkällare med sågspånsgolv:
Gator så efterhängsna som en dum konversation,
lömsk i sin underton,
som leder en till samma överväldigande fråga . . .
O fråga inte vad det är.
Vi gör visit hos någon jag har kär.

Kvinnorna i rummet, de komma och de gå,
pratande om Michelangelo.

Den gula foggen som gned ryggen mot var fönsterruta,
den gula röken som gned nosen mot var fönsterruta
smög tungan slickande i kvällens alla hörn
och dröjde över polarna som stod i rännstenshörn,
tog på sin rygg emot all rymdens skorstenssot,
smög längs terrassen, tog så plötsligt fart,
men när den märkte att det bara var en mjuk oktoberkväll
slog den ett varv kring huset, sover snart.

Och visst finns det tid
för all gul rök som smyger sig längs gränder
och gnider ryggen mot var fönsterruta —
än är det tid, än är det tid
att ordna dragen som mot mötande man vänder —
än blir det tid att taga liv och giva liv
och tid för alla verk och dagar, alla händer
som på ens bricka lägger eller tar sina missiv —
tid nog för dig, tid nog för mig,
tid än för hundra övergivna positioner,
för hundra drömvisioners revisioner
innan jag dricker the med dig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar