måndag 13 mars 2017

The Savannah standoff

  Jag följer upp de fem minoritetsspråken med fem utvalda modersmål som jag mött i mitt skolbiblioteksarbete. Det blir först tigrinska, därefter turkiska; persiska; ryska; och avslutningsvis arabiska. Jag har främst valt tvåspråkiga diktsamlingar, alltså böcker med såväl originaltext som svensk tolkning.

***


  Tigrinska (på amhariska: tigrinja) är ett semitiskt språk i norra Etiopien (Tigrayprovinsen) och centrala Eritrea. Språket har närmare 7 milj. talare, varav minst 1 miljon i Eritrea, och är därmed det tredje största av de semitiska språken (efter arabiska och amhariska). Det är tillsammans med arabiska och engelska officiellt språk i Eritrea.


[etiosemitiska språk,  benämning på de semitiska språken i Etiopien och Eritrea. Dessa sönderfaller i två grupper: den nordetiopiska, bestående av tigrinska och tigre, samt den sydetiopiska, där amhariska, harari och gurage-gruppen ingår.] Källa: NE


  Tidigare användes begreppet tigrinja som svensk standard men numera är det tigrinska som gäller.

***


  Jag har läst två olika böcker med engelska och svenska tolkningar av dikter på tigrinska. I den första samlingen "Who needs a story?" är fjorton författare representerade. Båda mina valda exempel inbjuder till disparata tolkningar av deras innebörd.


*


Wild animals, by Meles Negusse (f. 1975)
(From Who needs a story? : contemporary Eritrean poetry in Tigrinya, Tigre and Arabic / translations by Charles Cantalupo and Ghirmai Negash with others ; edited by Charles Cantalupo and Ghirmai Negash. Asmara, Eritrea : Hdri Publishers, 2005.)

What are you running away from?
Where would you like to be?
Forget your jungle
And come to the city.

Not even one bush remains
Back there. Enough thunder
And the ground always shaking.
Here you can take it easy.

Look, the gate opens.
Leave your fear outside.
Welcome.
Young or old, women or men -
No one should be denied
The comforts of civilization.

Or has the jungle
Already seen it come,
Leaving mines instead of trees
And trading you sulfur
For the breath of freedom?
Better take the city instead

And let the wild man
Sniffing blood
Live the way you used to
But not any more -
Eating his own kind
Dead or alive.

He can have your place.

Come to the city and thrive.
Hey tiger and deer,
Try a little peace.
Lion, lose the roar.
You can rule with justice.

Snake, you don't have to bite
The dove when you kiss.
And fox, forget the deceit
When you talk with the rabbit.

In the city we all get along.
The war of every man
Against every man belongs
In the jungle.

Leave it behind you.
Take the leap.
The change will be good.
Try my bed to sleep.


***

Help us agree, by Fortuna Ghebreghiorgis (f. 1978)
(From Who needs a story? : contemporary Eritrean poetry in Tigrinya, Tigre and Arabic / translations by Charles Cantalupo and Ghirmai Negash with others ; edited by Charles Cantalupo and Ghirmai Negash. Asmara, Eritrea : Hdri Publishers, 2005.)

When will my shadow
And I agree?
Why won't it obey?
Whenever I wear colors
Darkness comes back at me.We live in a tug of war.

Normal slips into weird.
Back or stomach,
Traveler or road,
Field or river -


We're never separate.
But we have opposing views,
And fight like gun and knife
Until neither wins
And I can't get any rest,


Always tied to darkness
And hearing the waves and shore
As if they accuse each other.
Should I pray for my shadow and me
To try to agree


Or simply continue
This blind, sad battle
In the hope
That I will be redeemed
Before I fade away?


Vulkan i södra Eritrea

***

  Mitt tredje textval är hämtat från en diktbok med fyra språkversioner, förutom tigrinska så innehåller den tolkningar på engelska, svenska och italienska. Jag vet ingenting om författarinnan som tycks ha gett ut boken på egen hand.

*

Jag har inte vävt den själv, av Adiera Tesfai
(Ur Merusat getemtat / Adéra Tasfay ; tergum englizene, swadanen, taleyanen be Amanuél Sahla = Selected poems / by Adiera Tesfai ; English, Swedish and Italian versions by Amanuel Sahle = Utvalda dikter / av Adiera Tesfai = Poesie scelte / di Adiera Tesfai. 2011)

Han fick tillstånd från mina föräldrar
Att tillbringa kvällen
I mitt rum
Men på något sätt
Stannade han över natten
Och gjorde vad som inte var rätt
"Jag fann henne redan deflorerad"
Deklarerade han offentligt
Dra åt helvete!, sa jag.
Vad tror han? Det är väl inte jag
Som har vävt mödomshinnan
Till att börja med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar