måndag 27 mars 2017

”Persiska är (sött som) socker”

  Persiska är veckans modersmål. Persiska (persiska: فارسی, farsi, /fɒːɾsiː/), är ett iranskt språk inom den indoiranska grenen av de indoeuropeiska språken. Det talas främst i Iran (där kallat "pârsi" eller "fârsi"). I dag talas persiska av ca 120 miljoner människor, varav knappt 80 miljoner lever i Iran. Persiska är officiellt språk inte bara i Iran, utan även i Afghanistan och i Tadzjikistan.

Persisk saffranglass

***

  I Sverige talas persiska av omkring 120 000 personer. Språkets markanta utbredning utanför Iran under de senaste decennierna beror till stor del på att persisktalande har emigrerat från Iran på grund av den sociala, politiska och religiösa situationen i landet.


*

  Aḥmad Shamlū, 1925–2000, räknades från debuten 1947 som en av de ledande modernistiska poeterna i Iran. Hans diktning bygger i formellt hänseende på den fria vers som skapats av Nima Yushij och är till sitt innehåll ofta politiskt engagerad men rymmer också vackra kärleksdikter, där bl.a. hustrun Ayda besjungs. På svenska finns samlingsvolymerna Allomfattande kärlek (1994) och Bortom kärleken (1999). Den förstnämnda har parallelltext på persiska. Källa: NE

Ahmad & Ayda Shamlū

Om kärlek, av Ahmad Shamlū
(Ur Allomfattande kärlek : dikter ; översättning av Azar Mahloujian. Stockholm :Arash,1994.)

Den som säger "jag älskar dig"
är en sorgsen sångare
som har förlorat sin röst

          Om ändå kärleken
          hade en tunga att tala med


tusen glada tofsvipor
finns i dina ögon
tusen tysta kanariefåglar
i min hals

          Kärleken
          om den ändå hade en tunga att tala med


--

Den som säger "jag älskar dig"
är nattens sorgsna hjärta
som söker sin måne

          Om ändå kärleken
          hade en tunga att tala med


Tusen skrattande solar finns i din gång
tusen gråtande stjärnor
i min önskan

          Kärleken
          om den ändå hade en tunga att tala med


***

  Historiskt sett har persiskan utövat ett betydande inflytande på andra språk utanför Irans moderna gränser, främst turkiska, hindi, urdu och arabiska. Under medeltiden fungerade persiskan som gemensamt kulturspråk, lingua franca, för olika folk i Iran, Centralasien, Indien, Anatolien och Balkan. Längs Sidenvägen användes det som handelsspråk och de äldsta bevarade texterna på nypersiska skrevs ned av judiska köpmän från Bukhara. Med tiden inrättades lärda akademier som befrämjade språkets studium och spridning i städer som Samarkand, Nishapur och Shiraz. Persiskan har frambringat några av världslitteraturens främsta författare och dikten åtnjuter en särskild kulturell prestige bland persisktalande. Till de fem främsta klassiska diktarna räknas i regel Ferdousi, Ḥāfeż, Rumi, Sa‛di och Neżāmi. I poesins symbolspråk kom persiskan att liknas vid socker, qand-e pārsi, för sin ljuva ton. Källa: Ashk Dahlén, fil.dr. i iranska språk vid Uppsala universitet


*

  Asad Rokhsarian, poet och översättare, bosatt i Uppsala.

Ett regn av fjärilar, av Asad Rokhsarian
(Ur Persisk poesi i Sverige. 1 ; Ett regn av fjärilar : elva iranska poeter i Sverige /översättning: F. Abdollahzadeh, S. Mazandarani, T. Eklund. Lund :Roya,1998.)

Det regnar
ett regn av fjärilar mot den vita sidan

lille pojkens skål
fångar mynt

en fotgängare utan regnkappa
flyr av rädsla
och jag
kastar mig i regnets kokong


***

  Många persiska ord har tydliga släktskap med sina svenska eller engelska motsvarigheter, vilket beror på det gemensamma genetiska ursprunget. Några kognater eller ord som är ursprungliga i både persiskan och engelskan är följande:

pedar ”father”
mādar ”mother”
barādar ”brother”
doxtar ”daughter”
do ”two”
Källa: Ashk Dahlén, fil.dr. i iranska språk vid Uppsala universitet

  Exempel på lånord från persiskan i det svenska språket: sjal, schack och paradis. 
  Persiska var 2004 det fjärde vanligaste språket att blogga på, det beräknades samma år finnas mer än 75 000 persiskspråkiga bloggar. Källa: Wikipedia

*

  Sohrab Rahimi (1962-2016) var en svensk författare och översättare.
  Sohrab Rahimi flyttade till Sverige 1986. Han skrev flera diktsamlingar och en roman. Han översatte även många diktsamlingar och romaner till svenska och persiska. Han var medlem i Författarcentrum, Sveriges Författarförbund och Svenska PEN. Han var gift med poeten Azita Ghahreman. Källa: Wikipedia

Azita Ghahreman & Sohrab Rahimi

(Ur Persisk poesi i Sverige. 2, Klaustrofobi för omsluten kropp / Sohrab Mazandarani, Robab Moheb, Sohrab Rahimi. [I rummets tomhet, av Sohrab Rahimi]. Lund : Roya, 1998.)

I rummets tomhet
stirrar jag
på den lugna döda bilden
räknar stegen
i sömnen
och i minnets nederbörd
planterar jag
en ny tanke
istället för gamla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar