lördag 19 juli 2014

På promenad genom alfabetet

Lördagsalfabetet har kommit fram till bokstäverna T - U - V och W. Om två veckor är det fullbordat och då kanske ni har räknat ut vilket ämne som varit den gemensamma nämnaren för alfabetet.

*


T som i Tråd - tunt, utdraget textilmaterial genom hoptvinning av växt- eller djurfibrer el. på syntetisk väg;

NYANSER: a) om tunn längd av annat material; ex. koppartråd, muskeltråd, snubbeltråd

b) bildligt om abstrakta företeelser med sammanbindande funktion; c) spec. i uttryck för uppnående av sammanhang; ex. nysta upp trådarna; tappa tråden

IDIOM: hålla i trådarna ~ vara den som bestämmer; en fnurra på tråden ~ en mindre misshällighet


HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; gemensamt germanskt ord, urspr. 'något vridet'. Källa: NE


Thread, by Jonathan Galassi (f. 1949)
(From North Street and other poems. New York : HarperCollins, 2001.)

Heartworn happiness, fine line that winds   

among the tapestry’s old blacks and blues,   
bright hair blazing in the theater,
red hair raving in the bar—as now
the little leaves shoot veils of gold
across the trees’ bones, shroud of spring,   
ghost of summer, shadblow snow, blood-
russet spoor spilled prodigal on last year’s leaves . . .   
When your yellows, greens, and yellow-greens,   
your ochres and your umbers have evolved   
nearly to hemlock blackness, cypress blackness,   
when the woods are rife with soddenness   
(unfolded ferns, skunk cabbage by the stream,   
barberry by the trunks, and bitter
watercress inside the druid pool)
will your thin, still-glinting thread insist   
to catch the eye in filigreed titrations
stitched along among beneath the branches,   
in the branches where it lives all winter,   
occulted fire, brief constant fleeting gold . . .

***


U som i Under (preposition) - med följande användning

1) i eller till ett läge i riktning ned från den angivna punkten, ytan; ex. krypa under staketet; familjen som bor under dem


2) i anslutning till in- eller undersidan av visst (täckande) föremål; ex. underkjol, underlakan


3) med pågående genom hela förloppet av viss tidsperiod; för att ange ett område i tiden; ex. det regnade varenda dag under hans semester


4) i ställning som är beroende av någon eller något som kan utöva makt; ex. underbefäl, underläkare


5) i eller till läget att vara föremål för viss behandling; ex. frågan är under utredning


6) i ett tillstånd av vissa rådande (väsentliga) omständigheter; ex. under tystnad, de arbetade under tidspress


I samtliga fall har ordet förekommit sedan äldre eller yngre fornsvensk tid.


Under the boardwalk, by Kenny Young and Arthur Resnick (f. 1937); (Recorded by Drifters, June 1964. Label: Atlantic.)


Oh when the sun beats down and burns the tar up on the roof
And your shoes get so hot you wish your tired feet were fire proof
Under the boardwalk, down by the sea, yeah
On a blanket with my baby is where I'll be

(Under the boardwalk) out of the sun

(Under the boardwalk) we'll be havin' some fun
(Under the boardwalk) people walking above
(Under the boardwalk) we'll be falling in love
Under the boardwalk, boardwalk!

From the park you hear the happy sound of a carousel

Mm-mm, you can almost taste the hot dogs and French fries they sell
Under the boardwalk, down by the sea
On a blanket with my baby is where I'll be

(Under the boardwalk) out of the sun

(Under the boardwalk) we'll be havin' some fun
(Under the boardwalk) people walking above
(Under the boardwalk) we'll be falling in love
Under the boardwalk, boardwalk!

Ooh, under the boardwalk, down by the sea, yeah

On a blanket with my baby is where I'll be

(Under the boardwalk) out of the sun

(Under the boardwalk) we'll be havin' some fun
(Under the boardwalk) people walking above
(Under the boardwalk) we'll be falling in love
Under the boardwalk, boardwalk!

***


V som i Venedig - är en av världens mest berömda städer. Den ligger i nordöstra Italien och heter Venezia på italienska. Platsen har fått sit namn efter folkgruppen veneti, som befolkade nordöstra Italien för mer än 2000 år sedan. Staden är byggd på låga öar och husen står ofta i vattnet. I stället för gator mellan husen har man i Venedig kanaler. Staden har ungefär lika många invånare som Malmö. Källa: NE

Citta' della mente / City of the Mind, by Paola Bruna
(From poetry collection with same title. Supernova Edizioni, 2004.)

city of the mind

by childlike fantasies and
worries exhausted
of my mendacious mind
at nothing laughing
and for the flower crying
'cause it dies
not knowing how to save it
so nothing remains for this
fickle mind of mine but
to forget now and hereafter
— as it did before —
and thus continue on its own
to rhyme
lulled by the sea like a fish
languidly

***


W som i Wald - är tyska ordet för skog. Det kommer av förgermanska ordet walpu, 'lövverk', som i sin tur kommer från ordet wolt 'tät vegetation'. I Goethes stämningsfyllda skogspromenadsdikt upptäcks en underskön blomma.Gefunden, von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
(Från 1813.)

Ich ging im Walde 

So für mich hin, 
Und nichts zu suchen, 
Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich 

Ein Blümchen stehn, 
Wie Sterne leuchtend, 
Wie Äuglein schön. 

Ich wollt es brechen, 

Da sagt es fein: 
Soll ich zum Welken 
Gebrochen sein? 

Ich grub's mit allen 

Den Würzlein aus. 
Zum Garten trug ich's 
Am hübschen Haus. 

Und pflanzt es wieder 

Am stillen Ort; 
Nun zweigt es immer 
Und blüht so fort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar