tisdag 10 juni 2014

Sällan vi pratar om adverbial (Poesiskolan 5)

Något som blev tydligt i den första matchen i mitt skojprojekt poesispråks-VM, var att finska språket (som blev utslaget) hade problem att översätta det svenska tidsadverbialet i Tomas Tranströmers diktrad "Jag ärvde en mörk skog dit jag sällan går". Därför gör jag en genomgång av adverbial i veckans poesiskola.

Först har vi tidsadverbial

- som svarar på frågan, När?

Jag går på Ryans skolavslutning i morgon.

En dag ska jag publicera mina dikter i en bok.

1969 flyttade jag till Månen.

Nu vill jag ha en tårtbit till.

Vi far till Skåne till midsommar.

Tidsadverbial är oftast ett prepositionsuttryck, såsom i morgon / till midsommar, och det står vanligtvis i början av en mening. 
En dag är ett substantiv. 1969 är ett sifferuttryck och ordet nu är ett adverb.

Rumsadverbial

- svarar på frågorna Var?, Vart? och Varifrån?

Roland bor i Märsta.

Han åker till schacksalongen på helgerna.

Fredrik for från flygplatsen klockan fem.

Bosse sitter vid foajén och läser Dagens Nyheter.

Jag har fått en finne på rumpan.

I samtliga exempel är rumsadverbialet ett prepositionsuttryck. Men det kan också se ut så här:

Var är du?

Här är jag.

Jag ska dit.

Man kan i vissa fall gör en tabell över de tre frågorna, Var? Vart? Varifrån?

ute - ut - utifrån
nere - ner - nerifrån
hemma - hem - hemifrån

 - som alla är rumsadverbial.

Orsaksadverbial

- som svarar på frågan Varför?

1) Varför skrattar du?

2) Jag skrattar för att någon släppte en fis.

3) (Jag har fått en spik i foten.) Därför hoppar jag på ett ben.

4) Eftersom det regnade tog jag på mig regnstället.

5) Stängt på grund av semester.

Orsaksadverbialen i exempel 2 och 4 är bisatser. Varför och därför är adverb. Exempel 5 är ett prepositionsuttryck.

Sättsadverbial

- som svarar på frågan Hur?, På vilket sätt?

Hur mår din moster?

Tack, hon mår hyggligt.

Han for som ett jehu genom salongen.

Därför står jag ofta där med mössan i handen klockan tio tämligen prick.

I den här meningen finns faktiskt de sex vanligaste adverbialen representerade.

Därför - orsaksadverbial, frågan Varför?
Ofta - satsadverbial, påverkar hela satsen
Där - rumsadverbial, frågan Var?
Med mössan i handen - sättsadverbial, frågan Hur?
Klockan tio prick - tidsadverbial, frågan När?
Tämligen - gradadverbial, frågan Hur mycket?

Gradadverbial

- svarar på frågorna Hur mycket?, Hur lite?, I vilken grad? eller I vilken utsträckning?.

Jag stressar så lite som möjligt.
Hon dansar en oerhört avancerad flamenco.
Det är skrämmande mörkt i biosalongen.
Zlatans bror trixade med bollen i 4 timmar.

Satsadverbial

Satsadverbialen säger något om hela satsen, därav namnet. Men de kan också visa skribentens eller talarens attityd till det sagda, som i orden "ju, naturligtvis och tyvärr". Ordet "inte" är det vanligaste satsadverbialet. Det ligger på listan över svenskans 20 vanligaste ord.

Här följer en förteckning med satsadverbial:

absolut - alltså - antagligen - egentligen
ej - endast - faktiskt - förmodligen
förvisso - givetvis - gärna - helt enkelt
i själva verket - icke - inte - ingalunda
kanske - knappast - knappt - möjligtvis
naturligtvis - nog - ogärna - sannolikt
säkert - troligen - tydligen - tyvärr
verkligen - väl - åtminstone - äntligen

Det finns ytterligare några sorters adverbial men de räknar jag som överkurs. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar