onsdag 25 juni 2014

Betraktelser i grått och blått

I dag presenterar jag ett par korta verser av en författare som verkligen lät humorn komma i första rummet. Alf Henrikson försökte dessutom bilda sina läsare på olika sätt, bl.a. genom sin poetiska uppslagsbok "Verskonstens ABC". 

Alf Henrikson (1905-1995), föddes i Huskvarna där fadern var vapenarbetare. Han tog studentexamen 1925 i Jönköping, men brist på pengar medförde att han inte kunde studera vidare. I stället började han arbeta. Han reste i Danmark och Tyskland i slutet av 1920-talet, innan han anställdes som medarbetare i Dagens Nyheter från 1929, där han skrev som signaturen "Henrik". Där blev han kvar till pensioneringen 1970. Han debuterade med diktsamlingen "Jazzrytm" redan 1927 och gjorde sig tidigt känd för sin spirituella dagsvers kring aktuella händelser i Dagens Nyheter. Källa: Alex författarlexikon

Här följer två verser ur "Anacka", 1980.
(Anacka : ord och bilder / Alf Henrikson [text] och Björn Berg [bild]. Stockholm : Bonnier, 1980.)

En enda falsk eller oskön ton kan döda en hel symfoni.
Ett enda otrevligt faktum kan fördärva en skön teori.
En enda osnuten idiot kan förstöra en demokrati.

*

Mistluren bölar och gråter av sorg,
alla ljusen är bleka och små.
När dagen är grå i Helsingborg
är dagen verkligen grå.

***

Den här onsdagen är "räven" av skånsk börd men bosatt i Paris, där han utöver sitt författarskap ägnar sig åt forskning inom det antika Greklands kulturantropologi. Sedan 2006 innehar han stol nr 8 i Svenska Akademien. Vem är han?

Jesper Svenbro (f. 1944) är född och uppväxt i Landskrona. Familjen bestod av fadern, som var komminister, modern adjunkt och fyra syskon. I slutet av 1960-talet studerade Svenbro i USA och fortsatte sedan sina studier i klassiska språk i Lund. Jesper Svenbro debuterade 1966 med diktsamlingen "Det är idag det sker", som inte rönte någon framgång hos kritikerna. Det dröjde 13 år innan nästa bok kom, men från 1991 har diktsamlingarna kommit tätare. Svenbro anses nu som en av de främsta svenska poeterna i generationen efter Tranströmer. 

   I början på 1990-talet bytte han tonläge till en mer lågmäld och personlig poesi, ofta med självbiografiska inslag. Han ger klara bilder från barndomstid och tonårstid som gärna beskrivs med en lätt humoristisk och varm självironisk ton. "Blått" (1994) är en diktsamling som bl.a. skildrar hans ungdoms jazzintresse och tilldrar sig i uppväxtens Landskrona. Källa: Alex författarlexikon

Tretåig mås, siktad vid Kullens fyr, av Jesper Svenbro
(Ur Blått : dikter. Stockholm : Bonnier, 1994.)

Svävningskänslan i Lars-Erik Larssons musik
var jag förtrogen med: han måste ha sett
samma vattenvidder som jag, uppfyllts av samma ljus
längs samma buktande strandlinje,
känt sommarens långsamt stigande rörelse
i en yttervärld som redan var inre:
det var som att stå och se upp mot nordväst
där norra Öresund omärkligt övergår i Kattegatt
en dag med stiltje och ljusblå himmel,
med soldis som förseglade horisonten -
vattenytans blanka skinande dyningar
med en enstaka flytande tångruska
eller plankbit som häver sig häver sig
sakta och speglande, medan havet
utsänder svalka i det intensivt lysande töcknet
av mikroskopiska saltkristaller -
svävande i luften där sundet öppnar sig
mot ett ofantligt bortom och en ensam tretåig mås
illa medfaren efter sin vistelse i ett hinsides
som enda överlevande varelse nu blir synlig
där den kommer glidande inåt mot fyren på Kullaberg -
en vinddrivens vila i det blåaste dis
eller kanske en synvilla i fyrtornets prismor
öppna mot lufthavets monotoni, -
alldeles ensam en sommardag
som ser horisonten gå förlorad,
vänder ett yrselvarv likt ett gyroskop, går om styr i minnet
utan att känna annat än höjd och djup
där den blundande i det oändliga
med vingarna utbredda, stigande sjunkande svävande
äntligen tycks lösgöra sig
ur det måttlösa gnistrande blå.***

Jag hade tänkt att den "okända poeten" i onsdagstrion alltid skulle vara någon som ännu inte fyllt 60. Men redan vid min sjätte presentation avvecklar jag den intentionen, genom att presentera ...

Eva B Magnusson (f. 1938)

Hon föddes som nummer två av fem flickor och växte upp i ett arbetarhem utanför stationssamhället Åkersberga norr om Stockholm. Pappan jobbade bland annat som byggnadsarbetare och kyrkvaktmästare. Både far och farfar skrev dikter. Eva fick gå på gymnasiet i Stockholm, något som inte var självklart för en flicka från arbetarklassen på den tiden. Där träffade hon poeten Rut Hillarp, som undervisade på skolan. Innan hon pensionerades arbetade hon som gymnasielärare i engelska och franska. 

Eva B. Magnusson debuterade 1992 med diktsamlingen "Ropet in".  Hon är en inträngande skildrare av de små rörelserna i själen. Trots genomgående bra kritik för sina samtliga diktsamlingar är hon fortfarande en relativt okänd poet. Källa: Alex författarlexikon

(Ur Och visaren står på vinter : dikter / Eva B Magnusson. Uppsala : Edda, 2013.)

Här är allt som vanligt
fast lite skrynkligare.

Rymden är fortfarande oändlig.

Livet är fullt möjligt
i varje fall som dröm betraktat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar