fredag 15 september 2017

Tracking the wordplay

  Vi har kommit till kapitel 3 i den utmärkta boken "Book of rhymes : the poetics of hip hop". I avsnittet "Wordplay" gör Adam Bradley en genomgående textanalys av olika stilfigurer och stilgrepp inom genren. Det känns helt fel att kalla kapitlet för 'ordlekar' (sv. tolkning) när det inbegriper liknelser, metaforer, eponymer, etc.

***

  Det är snudd på den bästa text jag läst när det gäller att förklara skillnaden mellan liknelser och metaforer. Adam Bradley drar slutsatsen att liknelser används väldigt frekvent i rap-texter medan metaforer är mer sällsynta även om det senare uttrycket ger en snabbare effekt. En liknelse kräver ju ett jämförande-objekt och en medföljande deskription, därav ordet like 'som', medan en metafor kan beskrivas direkt med ordet is 'är'. Ex. "my swagger is Mick Jagger" eller mer avancerat "I'm a prisoner locked up behind Xanax bars".


***

  I nedanstående textrader förekommer det fyra liknelser, varav en är rätt komplicerad och väldigt effektfull (anser jag). Ni kan ju fundera på vilken av dem jag tänker på. I slutet av inlägget får ni reda på det.


Industrial revolution (extract), performed by Immortal Technique
(Låtskrivare: Felipe Andres Coronel 'a.k.a. Immortal Technique'. Album: Revolutionary Vol. 2. Viper Records, 2003.)The bling-bling era was cute but it's about to be done
I leave you full of clips like the Moon blocking the Sun
My metaphors are dirty like herpes but harder to catch
Like an escape tunnel in prison, I started from scratch
And now these parasites want a percent of my ASCAP
Trying to control perspective like an acid flashback

(...)

***


  Och här följer bidraget från Kanye West till hip hop-låten "Swagga like us". Det är flera olika rap-artister som skrivit verserna till låten. Hela versen har ett direkt tilltal som bland annat synliggörs i metaforen jag nämnde ovan.
Swagga like us (extract), performed by Jay-Z, T.I., Kanye West, and Lil Wayne
(Låtskrivare: Clifford Harris; Shawn Carter; Kanye West ; Dwayne Carter, Jr. ; Mathangi Arulpragasam; Topper Headon;  Mick Jones;  Wesley Pentz;  Paul Simonon och Joe Strummer. Album: Paper trail. Grand Hustle Records and Atlantic Records, 2008.)

Verse 1:

No one on the corner,

Mr. West is in the building
Swagger on a hundred thousand, trillion (No one on the corner)
Hey yo I know I got it first
I'm Christopher Columbus, y'all just the pilgrims
Thanksgiving do we even gotta question
Hermes Pastille I pass the dressing
My attitude is tattooed
That means it's permanent, so I guess we should address it, huh?
My swagger is Mick Jagger
Every time I breathe on the track I asthma attack it
Why he's so mad for, why he gotta have it
Cause I slaved my whole life, now I'm the master
Na-na-na, how it feel to wake up and be the shit and the urine'a-na-na-na-nal
Trying to get that Kobe number, one over Jordan

***
***

  Förutom liknelser och metaforer går Bradley igenom begrepp såsom:

personifikation (inkl. prosopopoeia) = den typ av bildspråk där ting eller abstrakta begrepp framställs i förmänskligad gestalt, såsom Moder Jord eller Liemannen

epitet = beteckning särskilt på person och avseende dennes själsliga egenskaper 

eponym = som fått namn efter någon eller något’, ’som givit sitt namn åt någon eller något’

metonymi = stilistisk figur där ett uttryck ersätts av ett annat, som står i viss relation till det gängse

homonym = ord som har samma uttal och stavning som ett annat ord

homofon = term inom språkvetenskapen: sammanfall i uttalet mellan olika ord. Olika ord med samma uttal kallas homofoner, t.ex. själ och skäl

anafor = stilistisk term för flera på varandra följande parallella led som börjar på samma sätt: Skön att sitta i, skön att se på, skön att köra

epifor = retorisk upprepning av samma ord eller uttryck i slutet av två eller flera koordinerade satser eller strofer, t.ex. mamma är snäll, pappa är snäll, alla är snälla

m.fl. 
Ordförklaringarna är hämtade från NE.

>>>>

  När det gäller personifikation tar han upp ett exempel som är riktigt intressant och som kan leda till dubbla tolkningar.
  Rapparen Common (Lonnie Rashid Lynn, Jr.) har skrivit en text som både kan tolkas som en beskrivning av en ung kvinnas utveckling mot vuxen ålder men också som en berättelse om hiphopens historia. För att undvika missförstånd avslutar sedan Common låten så här: 
"But I'ma take her back, hopin' that the shit stop
‘Cause who I'm talkin' about, y'all, is hip-hop"

*


I used to lover H.E.R. (extract), performed by Common
(Låtskrivare: Lonnie Lynn, Jr., Dion Wilson. Album: Resurrection. Relativity Records, 1994.)

Verse 1 (parts of):

I met this girl when I was 10 years old
And what I loved most she had so much soul
She was old school when I was just a shorty
Never knew throughout my life she would be there for me
On the regular, not a church girl, she was secular
Not about the money, those studs was mic-checkin' her
But I respected her, she hit me in the heart

***

  Så var det då vilken liknelse ur Immortal Techniques låt som jag avsåg. Det var den här:

"Like an escape tunnel in prison, I started from scratch"

Visst är den finurlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar