tisdag 26 september 2017

Hanne Bramness följer tidens spår

  Näst sista avsnittet i min nordiska återblick behandlar boken "I sin tid", skriven av Hanne Bramness.

***

  Hanne Bramness föddes i Oslo 1959. Hon har tagit kandidatexamen i norska, engelska och lingvistik, och har studerat vid King’s College i London. Hon är gift med författaren Lars Amund Vaage.
  Hon gav ut sina första dikter på eget förlag 1979, debuterade på Norsk Gyldendal 1983 med Korrespondanse och har senare givit ut I sin tid (1986), Nattens kontinent (1992), och Revolusjonselegier (1996). 
  Hon har också publicerat dikter i England, tolkat Denise Levertov, Dagny Juel Przybyzewska och William Blake och redigerat en essäsamling om Sigurd Helseths författarskap. Källa: nordicwomensliterature.net

>>>

  Bokens centrala teman är "tid och plats". Hon lyckas förena diktarens förhållande till tiden med vetenskapens kunskaper om densamma. Det sistnämnda sker bland annat i form av inlagda citat (kursivt) från Thomas Hariot och Carl von Linné. 
  Dikten "I sin tid" utgör också en resa, dels mellan olika verkliga platser och dels i tankens "olika rum". Den delen upplever jag som lite vilseledande, men det kanske är syftet ...

*

(Från I sin tid, av Hanne Bramness. Oslo : Gyldendal, 1986.)

Kalkberg vid Donau nära Pavlovsk, Voronezh

På veien
                 langs elven: Voronezh
        ved Don
                         elven som bryter inn i bildet
av våren i øst

- han som sitter
                               bøyet over arkene
     lyttende
                      natten igjennom
hører vindene stenge dørene
        vann i åndedrettet
                                        hjertets steg
i rommet
lider skrekkens styrke
                                         / den sterke teen
                                            de sterke sigarettene/

Hva skjer
                   med kroppen
       i eksil
underkastet sin egen tidsdom
over tanken?
                         med språket
i stadig opposisjon
        til lovene

                          synker!
synker ned i sin forutanelse
       skriver
                     sin undergang


*


Også inn i snødrev
       over mørk skog
                                        lys over råk i elven
tyder vi "våren"
i nord

            tiden følger vinden
                                              følger
Carl von Linné

lengdegradene
                             høydedragene: Våren
som ej bör mätas efter calendarium
utan efter klimatet och värmen


        hvor i året
går årstidens grense?
                                         ved Nilen
letter fuglene
        Sirius står en morgen
i gryningens belte


***

  På 2000-talet har hon gett ut diktsamlingarna Regnet i Buenos Aires (2002), Salt på øyet (2006), Det står ulver i din drøm (2008) och Uten film i kameraet (2010). Hon har även skrivit böcker med dikter för barn och ungdomar, ungdomsboken Lynettes reise (2003), och redigerat en antologi med dikter av fängelsefångar. 
  Hanne Bramness är redaktör och initiativtagaren till Stemmens kontinent, en serie med internationella kvinnliga lyriker från 20:e århundradet. 
Källa: nordicwomensliterature.net

  Med anledning av hennes redaktionella insatser och tolkningar av andra poeter, tyckte jag det var passande att avsluta med utdrag från "I sin tid" som innehåller ett citat från poeten Lorine Niedecker (1903-1970).

(Från I sin tid, av Hanne Bramness. Oslo : Gyldendal, 1986.)

Tiden i stjernene: andre tider
       i vannet
                       i dets strømmer
understrømmer: om høsten
                                                    kulden mot bunnen
der solen ikke når
                                 mot huden
        og i øynene
                              lysetde sene klare ettermiddagene
        da himmelen er i vannet
                                                     fugletrekket
sverter dets hinne

bilder mot huden
       i øyet
                  møter motstand
i tankene: the sloughs and sluices
of my mind

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar